مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ژرسو


معنی ژرسو

ژرسو. [ ژِ س َ ] (اِخ ) نام قصبه ای به سویس (در کانتون شویتز) دارای 1817 تن سکنه .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ژرسو اینجا را کلیک کنید

هم معنی ژرسو


ترجمه ژرسو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ژرسومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ژرف اندیش

ژرف اندیش . [ ژَ اَ ] (نف مرکب )نعت فاعلی از ژرف اندیشیدن . متعمق . دقیق . ژرف بین .

معنی ژرسی سیتی

ژرسی سیتی . [ ژِ ] (اِخ ) نام شهری به اتازونی (در نیوجِرسی ) بر کنار هودسن و روبروی نیویورک ، دارای 325000 تن سکنه .

معنی ژرف بینی

ژرف بینی . [ ژَ] (حامص مرکب ) تعمق . باریک بینی . غوررسی . ژرف اندیشی .ژرف دررفتن در چیزی . تعمق کردن و غوررسی در امری .

معنی ژرسدرف

ژرسدرف . [ ژِ دُ ] (اِخ ) نام دو محل به آلمان (در قلمرو ساکس ) سرحد بوهم : ژرسدرف قدیم ، دارای 3966 تن سکنه ؛ و ژرسدرف نو، دارای 4972 تن سکنه .

معنی ژرف نگاه

ژرف نگاه . [ ژَ ن ِ ] (ص مرکب ) باریک بین . (آنندراج ). غوررس . نظرعمیق کننده . ژرف بین . به تعمق نگرنده . ژرف نگر.

معنی ژرف بین

ژرف بین . [ ژَ ] (نف مرکب ) متعمق . باریک بین . غوررس . عمیق . نافذالنظر. تیزچشم . تیزبین . ژرف اندیش . ژرف نگاه . ژرف نگر : چه بیند بدین اندرون ژرف بین چه گوئی تو ای فیلسوف اندر این . ابوشکور. یک

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: