مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ژرسدرف


معنی ژرسدرف

ژرسدرف . [ ژِ دُ ] (اِخ ) نام دو محل به آلمان (در قلمرو ساکس ) سرحد بوهم : ژرسدرف قدیم ، دارای 3966 تن سکنه ؛ و ژرسدرف نو، دارای 4972 تن سکنه .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ژرسدرف اینجا را کلیک کنید

هم معنی ژرسدرف


ترجمه ژرسدرف


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ژرسدرفمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ژرف نگاه

ژرف نگاه . [ ژَ ن ِ ] (ص مرکب ) باریک بین . (آنندراج ). غوررس . نظرعمیق کننده . ژرف بین . به تعمق نگرنده . ژرف نگر.

معنی ژرژتون

ژرژتون . [ ژُ ت َ ](اِخ ) جرج تون . یا سن ژرژ. پایتخت جزیره ٔ گرناد ، یکی از جزایر آنتیل کوچک ، دارای قریب 5000 تن سکنه . آنجا مقر حکومت انگلیس است .

معنی ژرف اندیش

ژرف اندیش . [ ژَ اَ ] (نف مرکب )نعت فاعلی از ژرف اندیشیدن . متعمق . دقیق . ژرف بین .

معنی ژرف بینی

ژرف بینی . [ ژَ] (حامص مرکب ) تعمق . باریک بینی . غوررسی . ژرف اندیشی .ژرف دررفتن در چیزی . تعمق کردن و غوررسی در امری .

معنی ژرژی

ژرژی . [ ژُ ] (اِخ ) (تلفظ انگلیسی : جُرجیا) نام یکی از کشورهای ممالک متحده ٔامریکا دارای 2900000 تن سکنه . کرسی آن آتلانتاست .

معنی ژرژل

ژرژل .[ ژُ ژِ ] (اِخ ) آبه ژان فرانسوا. سیاستمدار فرانسوی متولد و متوفی در برویر(وُژ) (1731-1813 م .).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<