مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیوفقطیداس


معنی هیوفقطیداس

هیوفقطیداس . [ ] (معرب ، اِ) هیوفسطیداس . نوعی از طرثوث کوچک است . (یادداشت مؤلف ). از قوابض است . (قانون بوعلی کتاب سوم ص 211).

معنی هیوفقطیداس- ترجمه هیوفقطیداس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیوفقطیداس اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیوفقطیداس


ترجمه هیوفقطیداس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیوفقطیداسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیول

هیول . [ هََ ] (معرب ، اِ) گرد پراکنده روشنی آفتاب که در خانه نمایان گردد. معرب است . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

معنی هیوف

هیوف . [ هََ ] (ع ص ) مرد زود تشنه شونده یا سخت تشنه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). هیفان . مهیاف . (اقرب الموارد).

معنی هیوق

هیوق .[ هَُ ] (ع اِ) اَهْیاق . ج ِ هیق ، به معنی اشترمرغ . (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). رجوع به هیق شود.

معنی هیولی

هیولی . [ هََ ] (معرب ، اِ) ممال هیولی ̍ (هیولا) : همیشه تا ز ره عقل بر عقول و نفوس تقدمی نبود صورت و هیولی را. ظهیر فاریابی .

معنی هیولا

هیولا. [ هََ ] (معرب ، اِ) ماده ٔ هر چیز. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). مقابل صورت : هیولا را اگر وصفی کنی بیرون برد مقدور که باشد بی خلاف آنگه ز خردو واحد و یکتا. ناصرخسرو. گشایم راز لاهوت از تفرد نم

معنی هیولی

هیولی . [ هََ لی ی ] (ص نسبی ) هیولانی . منسوب به هَیولی ̍. (از اقرب الموارد). رجوع به هَیولی ̍ شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter