مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیوسیامین


معنی هیوسیامین

هیوسیامین . [ هی ُ ] (اِ) گردی است بی رنگ به شکل سوزنهای ریز و طعم آن نامطبوع است . در آب کمی حل شده ودر الکل و اتر و کلروفرم بخوبی محلول است . معمولاً سولفات هیوسیامین را که تنها ملح افینیال آن است در تراپوتیک به کار می برند. سولفات هیوسیامین به شکل سوزنهای ریز سفیدی متبلور شده در آب بخوبی محلول و 81 درصد هیوسیامین دارد. این دارو حدقه را سریعتر از اتروپین متسع میکند و برای این کار چند قطره از محلول پنج سانتی گرم سولفات هیوسیامین در ده گرم آب کفایت میکند. این دارو را در تمام مواردی که ژوسکیام به کار برده میشود میتوان استعمال نمود. میزان معمولی استعمال آن ربع میلی گرم تا نیم میلی گرم و حداکثر مقدار استعمال آن در یک بار نیم میلی گرم و در 24 ساعت یک گرم است . (درمان شناسی ج 1).

معنی هیوسیامین- ترجمه هیوسیامین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیوسیامین اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیوسیامین


ترجمه هیوسیامین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیوسیامینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیوم

هیوم . [ هََ ] (ع ص ) سرگشته . (منتهی الارب ) (آنندراج ). متحیر. (از اقرب الموارد). || تشنه . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی هیولائی

هیولائی . [ هََ ] (ص نسبی ) منسوب به هیولا : جوانمردی و لطف و آدمیت همین نقش هیولائی مپندار. سعدی .

معنی هیوفسطیداس

هیوفسطیداس . [ ] (معرب ، اِ) ابوسهلان و آن نوعی از طراثیث است . (یادداشت مؤلف ).

معنی هیولی

هیولی . [ هََ لی ی ] (ص نسبی ) هیولانی . منسوب به هَیولی ̍. (از اقرب الموارد). رجوع به هَیولی ̍ شود.

معنی هیولیات

هیولیات . [ هََ ل َ ] (ع اِ) ج ِ هَیولی ̍. (از اقرب الموارد). رجوع به هیولی شود.

معنی هیولی

هیولی . [ هََ لا / هََ ی ْ یو لا ] (ع اِ) پنبه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). قطن . (اقرب الموارد). پیشینیان سرشت جهان را بدان تشبیه کرده اند و نسبت بدان هیولی ّ و هیولانی است . (از اقرب الموارد)

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: