مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیه هیه


معنی هیه هیه

هیه هیه . [ هی هَِ هی هَِ ] (ع صوت )کلمه ٔ استزادت است و گاهی بدان چیزی را رانند و طردکنند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیه هیه اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیه هیه


ترجمه هیه هیه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیه هیهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیهات

هیهات . [ هََ ت َ / ت ِ / ت ُ ] (ع اِ فعل ، صوت ) چه دور است . (ترجمان القرآن جرجانی ). مبنی و معرب است . دور است و در آن لغاتی است . (منتهی الارب ). و فارسیان در مقام تحسر و تأسف استعمال نمایند.(آنن

معنی هیوان

هیوان . [ ] (اِخ ) شهری است [ به هندوستان ] بر سر کوه نهاده و از این شهر آبی فرودآید به دامن کوه و اندر کشت به کار شود. (حدود العالم ).

معنی هیوسیامین

هیوسیامین . [ هی ُ ] (اِ) گردی است بی رنگ به شکل سوزنهای ریز و طعم آن نامطبوع است . در آب کمی حل شده ودر الکل و اتر و کلروفرم بخوبی محلول است . معمولاً سولفات هیوسیامین را که تنها ملح افینیال آن است

معنی هیهای

هیهای . [ هََ / هَِ ] (اِ مرکب ) هیاهو : شهر را بگذاشت وانسو رای کرد قصد جست وجوی آن هیهای کرد. مولوی . دمدمه ی ْ این روح از دمهای اوست های و هوی روح از هیهای اوست . مولوی . و رجوع به های و هوی

معنی هیوفاریقون

هیوفاریقون . [ ] (معرب ، اِ) هوفاریقون . رمان الانهار. اندروسامن . رجوع به هوفاریقون شود.

معنی هیهاه

هیهاه . [ هََ ] (ع اِ فعل ) به معنی هیهات است . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: