مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیه هیه


معنی هیه هیه

هیه هیه . [ هی هَِ هی هَِ ] (ع صوت )کلمه ٔ استزادت است و گاهی بدان چیزی را رانند و طردکنند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).

معنی هیه هیه- ترجمه هیه هیه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیه هیه اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیه هیه


ترجمه هیه هیه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیه هیهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیند

هیند. (اِخ ) هند است که هندوستان باشد. (آنندراج ) (برهان ). رجوع به هندوستان شود.

معنی هینمة

هینمة. [ هََ ن َ م َ ] (ع اِ) آواز نرم و خفی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). آواز خفی که به فهم نیاید. آواز پنهان . (مهذب الاسماء). باژ : آنگاه که قیس بن نسیبه درک صحبت رسول کرد و ب

معنی هینون

هینون . [ هََ ] (ع ص ،اِ) ج ِ هین . (از اقرب الموارد). رجوع به هین شود.

معنی هیوسیامین

هیوسیامین . [ هی ُ ] (اِ) گردی است بی رنگ به شکل سوزنهای ریز و طعم آن نامطبوع است . در آب کمی حل شده ودر الکل و اتر و کلروفرم بخوبی محلول است . معمولاً سولفات هیوسیامین را که تنها ملح افینیال آن است

معنی هیهنا

هیهنا. [ ها هَُ ] (ع ق ) اینجا. رجوع به ههنا شود.

معنی هیهات

هیهات . [ هََ ت َ / ت ِ / ت ُ ] (ع اِ فعل ، صوت ) چه دور است . (ترجمان القرآن جرجانی ). مبنی و معرب است . دور است و در آن لغاتی است . (منتهی الارب ). و فارسیان در مقام تحسر و تأسف استعمال نمایند.(آنن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter