مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیهاه


معنی هیهاه

هیهاه . [ هََ ] (ع اِ فعل ) به معنی هیهات است . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیهاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیهاه


ترجمه هیهاه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیهاهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیهات

هیهات . [ هََ ت َ / ت ِ / ت ُ ] (ع اِ فعل ، صوت ) چه دور است . (ترجمان القرآن جرجانی ). مبنی و معرب است . دور است و در آن لغاتی است . (منتهی الارب ). و فارسیان در مقام تحسر و تأسف استعمال نمایند.(آنن

معنی هیهاء

هیهاء. (ع مص ) خواندن شتر را به علف به لفظ هی ٔ هی ٔیا زجر کردن آن را به لفظ هاء هاء. (منتهی الارب ).

معنی هیوف

هیوف . [ هََ ] (ع ص ) مرد زود تشنه شونده یا سخت تشنه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). هیفان . مهیاف . (اقرب الموارد).

معنی هینون

هینون . [ هََ ی ْ ی ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ هَیِّن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به هین شود.

معنی هیوب

هیوب . [ هََ ] (ع ص ) ترسان و بیمناک . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || مرد بددل . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بددل و هراسان . (مهذب الاسماء). || آنکه از وی ترسند. (منتهی الارب ) (آنندرا

معنی هینون

هینون . [ هََ ] (ع ص ،اِ) ج ِ هین . (از اقرب الموارد). رجوع به هین شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: