مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هینمة


معنی هینمة

هینمة. [ هََ ن َ م َ ] (ع اِ) آواز نرم و خفی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). آواز خفی که به فهم نیاید. آواز پنهان . (مهذب الاسماء). باژ : آنگاه که قیس بن نسیبه درک صحبت رسول کرد و به قوم خود بنوسلیم بازگشت گفت : قد سمعت ترجمة الروم و هینمة فارس و اشعار العرب و کهانة الکاهن و... فما یشبه کلام محمد شیئاً من کلامهم . (طبقات ابن سعد در باب وفد سلیم جزء ثانی ص 71 چ قاهره سال 1358). || تره ای است . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

معنی هینمة- ترجمه هینمة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هینمة اینجا را کلیک کنید

هم معنی هینمة


ترجمه هینمة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هینمةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیودی

هیودی . [ ] (اِخ ) شاخه ای از تیره ٔ پولادوند هیهاوند ازطایفه ٔ چهارلنگ بختیاری . (جغرافیای سیاسی کیهان ).

معنی هینام

هینام . [ هََ ] (ع اِ) هینوم . سخنی که فهمیده نشود. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی هیهات

هیهات . [ هََ ت َ / ت ِ / ت ُ ] (ع اِ فعل ، صوت ) چه دور است . (ترجمان القرآن جرجانی ). مبنی و معرب است . دور است و در آن لغاتی است . (منتهی الارب ). و فارسیان در مقام تحسر و تأسف استعمال نمایند.(آنن

معنی هیهاه

هیهاه . [ هََ ] (ع اِ فعل ) به معنی هیهات است . (منتهی الارب ).

معنی هیند

هیند. [ ی َ ] (فعل ) صورتی و تلفظی محلی از کلمه ٔ هستند : گفت یارب گر تو را خاصان هیند که مبارک دعوت و فرخ پیند. مولوی .

معنی هیهاء

هیهاء. (ع مص ) خواندن شتر را به علف به لفظ هی ٔ هی ٔیا زجر کردن آن را به لفظ هاء هاء. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter