مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هیند


معنی هیند

هیند. (اِخ ) هند است که هندوستان باشد. (آنندراج ) (برهان ). رجوع به هندوستان شود.

معنی هیند- ترجمه هیند برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هیند اینجا را کلیک کنید

هم معنی هیند


ترجمه هیند

شهیندخت: Shahindokht
مهیندخت: Mahindokht


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هیندمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هیوان

هیوان . [ ] (اِخ ) شهری است [ به هندوستان ] بر سر کوه نهاده و از این شهر آبی فرودآید به دامن کوه و اندر کشت به کار شود. (حدود العالم ).

معنی هینة

هینة. [هََ ی ْ ی ِ ن َ ] (ع ص ) تأنیث هَیِّن و هَیِن ، به معنی سهل و آسان . (از اقرب الموارد). رجوع به هین شود.

معنی هیوبة

هیوبة. [ هََ ب َ ] (ع ص ) مرد بددل . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به هیوب شود.

معنی هیهاء

هیهاء. (ع مص ) خواندن شتر را به علف به لفظ هی ٔ هی ٔیا زجر کردن آن را به لفظ هاء هاء. (منتهی الارب ).

معنی هیناهین

هیناهین . (اِ مرکب ) شتابزدگی . (صحاح الفرس ). عجله . تعجیل . (برهان ). شتاب در شتاب . (آنندراج ) (انجمن آرا) : بکند رخنه نظم حال مرا در چنین گیر و دار و هیناهین . انوری (از آنندراج ) (انجمن آرا).

معنی هینون

هینون . [ هََ ی ْ ی ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ هَیِّن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به هین شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: