مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی همرشة


معنی همرشة

همرشة. [ هََ رَ ش َ ] (ع اِمص ) جنبش . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد همرشة اینجا را کلیک کنید

هم معنی همرشة


ترجمه همرشة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه همرشةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی همرجة

همرجة. [ هََ رَ ج َ ] (ع ص ) ناچیز. (منتهی الارب ). || باطل . || (اِمص ) شتابی . || سبکی . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || (اِ) بانگ و غوغای مردم . (از اقرب الموارد). || (مص ) شوریده کردن خبر را.

معنی همرجلة

همرجلة. [ هََ م َ ج َ ل َ ] (ع ص ) ناقه ٔ گزیده ٔ نیکو. (منتهی الارب ). ج ، همرجلات . (از اقرب الموارد).

معنی همرج

همرج . [ هََ م َرْ رَ ] (ع ص ) درگذرنده در امور. || رسا. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || (اِ) اختلاط و فتنه . (از اقرب الموارد).

معنی همرش

همرش . [ هََ رَ ] (ع اِمص ) حرکت . (از اقرب الموارد).

معنی همرهی

همرهی . [ هََ رَ ] (حامص مرکب )همراهی . همراه بودن . رفیق راه کسی شدن : سوی رومیه باز با فرّهی شد و کرد با کاروان همرهی . اسدی . مدار اسب و ناآزموده رهی مکن جز که با مهربان همرهی . اسدی . قطع ا

معنی همری

همری . [ هََ را ] (ع ص ) زن بابانگ وفریاد درشت آواز پلیدزبان . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: