مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی همام


معنی همام

همام . [ هََ م ْ ما ] (اِخ ) ابن یزید. از صحابه ٔ رسول است . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد همام اینجا را کلیک کنید

هم معنی همام

همام: سخن‌چین، غماز، نمام
نمام: بدگو، خبرچین، سخن‌چین، غماز، مفتری، ناسزاگو، واشی، واشیه، همام


ترجمه همام

هماموز: classmate
هماملیس انجیلی: witch hazel


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه همام


ز آن بیاورد اولیا را بر زمین *** تا کندشان رَحْمَةً للعالمین‏
خلق را خواند سوى درگاه خاص *** حق را خواند که وافر کن خلاص‏
جهد بنماید از این سو بهر پند *** چون نشد گوید خدایا در مبند
رحمت جزوى بود مر عام را *** رحمت کلى بود همام را
رحمت جزوش قرین گشته به کل *** رحمت دریا بود هادى سبل‏
رحمت جزوى به کل پیوسته شو *** رحمت کل را تو هادى بین و رو
تا که جزو است او نداند راه بحر *** هر غدیرى را کند ز اشباه بحر
چون نداند راه یم کى ره برد *** سوى دریا خلق را چون آورد
متصل گردد به بحر آن گاه او *** ره برد تا بحر همچون سیل و جو
ور کند دعوت به تقلیدى بود *** نه از عیان و وحى و تاییدى بود


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی همام

همام . [ هَِ ] (ع اِ) ج ِ هُمام .(منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به هُمام شود.

معنی هماناک

هماناک . [ هََ ] (ق مرکب ) همانا گویی . همانا که ... : در کار تو شد سر سنائی زین نیست تو را خبر هماناک . سنائی .

معنی هماهم

هماهم . [ هََ هَِ ] (ع اِ) هموم و اندوهها. (منتهی الارب ). ج ِ هم ّ. رجوع به هم ّ و هموم شود.

معنی هماور

هماور. [ هََ وَ ] (ص مرکب ) مخفف هم آورد. (انجمن آرا). رجوع به هم آورد شود. || به معنی خواجه تاش هم هست که هم صاحب و هم خداوند باشد یعنی دو کس یا بیشتر که یک صاحب و یک خداوند دارند، چه آور به معنی خدا

معنی همام

همام . [ هََ م ْ ما ](اِخ ) ابن غالب . رجوع به فرزدق (شاعر معروف ) شود.

معنی همامیه

همامیه . [ هَُ می ی َ ] (اِخ ) شهری بین واسط و خوزستان و از اعمال واسط است و نهری دارد که منشعب از دجله می باشد. منسوب به همام الدولةبن مزید است . (معجم البلدان ). شهری است به واسط همام الدوله منصور د

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<