مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی همام


معنی همام

همام . [ هََ م ْ ما ] (اِخ ) ابن یزید. از صحابه ٔ رسول است . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد همام اینجا را کلیک کنید

هم معنی همام

همام: سخن‌چین، غماز، نمام
نمام: بدگو، خبرچین، سخن‌چین، غماز، مفتری، ناسزاگو، واشی، واشیه، همام


ترجمه همام

هماموز: classmate
هماملیس انجیلی: witch hazel


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه همام


ناگهان رفت او و لیکن چون که رفت *** مى‏ببایستم شدن در پى به تفت‏
بر گذشته حسرت آوردن خطاست *** باز ناید رفته یاد آن هباست‏
قصه‏ى آن مرغ گرفته که وصیت کرد که بر گذشته پشیمانى مخور تدارک وقت اندیش و روزگار مبر در پشیمانى‏ ***
آن یکى مرغى گرفت از مکر و دام *** مرغ او را گفت اى خواجه‏ى همام‏
تو بسى گاوان و میشان خورده‏اى *** تو بسى اشتر به قربان کرده‏اى‏
تو نگشتى سیر از آنها در زمن *** هم نگردى سیر از اجزاى من‏
هل مرا تا که سه پندت بر دهم *** تا بدانى زیرکم یا ابلهم‏
اول آن پند هم در دست تو *** ثانیش بر بام کهگل بست تو
و آن سوم پندت دهم من بر درخت *** که از این سه پند گردى نیک بخت‏
آنچ بر دست است این است آن سخن *** که محالى را ز کس باور مکن‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی همالیل

همالیل . [ هََ ] (ع ص ، اِ) گیاههای باقیمانده ٔ ضعیف . || مرغان ضعیف . || جامه ٔ پاره پاره شده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). مفرد ندارد. (منتهی الارب ).

معنی همام

همام . [ هََ م ْ ما ](اِخ ) ابن غالب . رجوع به فرزدق (شاعر معروف ) شود.

معنی هماهم

هماهم . [ هََ هَِ ] (ع اِ) هموم و اندوهها. (منتهی الارب ). ج ِ هم ّ. رجوع به هم ّ و هموم شود.

معنی همانان

همانان . [ هََ ] (اِخ ) [ شهری است به هندوستان ]،جای زاهدان هند است و ایشان بر همانند که گویند: مااز ابراهیم پیغمبریم صلوات اﷲعلیه . (حدود العالم ).

معنی همام

همام . [ هَِ ] (ع اِ) ج ِ هُمام .(منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به هُمام شود.

معنی همانا

همانا. [ هََ ] (ق ) مانا. گویا. پنداری . گمان بری . فرق مانا و همانا این است که «همانا» به تحقیق نزدیکتر است و بعضی گویند به معنی «ظاهراً» و «یقین » باشد و مانا به معنی پنداری و گمان بری . (از برهان )

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: