مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی همالیج


معنی همالیج

همالیج . [ هََ ] (ع ص ، اِ) ج ِ هملاج . (منتهی الارب ). رجوع به هملاج شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد همالیج اینجا را کلیک کنید

هم معنی همالیج


ترجمه همالیج


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه همالیجمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی همام

همام . [ هَِ ] (ع اِ) ج ِ هُمام .(منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به هُمام شود.

معنی همان

همان . [ هََ ] (ضمیر مرکب ، ص مرکب ) اشارت است به چیزی که در خاطر ملحوظ است . (آنندراج ). مرکب است از هم + آن . در جمله بدین معنی است : این آن چیزی است که بوده است و متکلم و مخاطب میدانند : کنون همان

معنی همام

همام . [ هََ م ْ ما ] (اِخ ) ابن حارث . از صحابه ٔ معروف رسول . (یادداشت مؤلف ).

معنی همام

همام . [ هََ م ْ ما ] (ع ص ) سخن چین . (منتهی الارب ). نمام . (اقرب الموارد). || (اِ) روز سیُم از روزهای سرما. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

معنی همالیل

همالیل . [ هََ ] (ع ص ، اِ) گیاههای باقیمانده ٔ ضعیف . || مرغان ضعیف . || جامه ٔ پاره پاره شده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). مفرد ندارد. (منتهی الارب ).

معنی همانا

همانا. [ هََ ] (ق ) مانا. گویا. پنداری . گمان بری . فرق مانا و همانا این است که «همانا» به تحقیق نزدیکتر است و بعضی گویند به معنی «ظاهراً» و «یقین » باشد و مانا به معنی پنداری و گمان بری . (از برهان )

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: