مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هریصة


معنی هریصة

هریصة. [ هََ ص َ ] (ع اِ) فراهم آمدنگاه آب . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هریصة اینجا را کلیک کنید

هم معنی هریصة


ترجمه هریصة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هریصةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هریسه گر

هریسه گر. [ هََ س َ / س ِ گ َ ] (ص مرکب ) هریسه پز. آنکه هریسه را خوب بپزد. (آنندراج ). رجوع به هریسه پز شود.

معنی هریونه

هریونه . [ هَِ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نهارجانات از بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند که در 49هزارگزی جنوب خاوری بیرجند واقع و جایی است کوهستانی و معتدل و دارای 292 تن سکنه . محصول عمده اش غله ، گردو،

معنی هریف

هریف . [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رودبار بخش معلم کلایه ٔ شهرستان قزوین که در 32هزارگزی باختر معلم کلایه واقع و جایی کوهستانی و دارای 315 تن سکنه است . از رودخانه ٔ کلین مشروب میشود. محصول عمده

معنی هریمن

هریمن . [ هََ م َ ] (اِ) اهریمن . (مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی ص 157). مخفف اهریمن . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). رجوع به اهریمن شود.

معنی هریک

هریک . [ هََ ی َ / ی ِ ] (ضمیر مبهم مرکب ) هرکدام . (یادداشت به خط مؤلف ) : روی هریک چون دوهفته گرد ماه جامه شان غفه ، سمورینشان کلاه . رودکی . چو شب روز گشت انجمن شد سیاه بدان نیز کردند هریک نگ

معنی هزاء

هزاء. [ هََ زْ زا ] (ع ص ) افسوس کننده . (یادداشت به خط مؤلف ). رجوع به هزءة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: