مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هت ء


معنی هت ء

هت ء. [ هَِ ت َ ءْ ] (ع اِ) آن چیز که با وجود کثرت ، اندک نماید. (معجم متن اللغة).

معنی هت ء- ترجمه هت ء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هت ء اینجا را کلیک کنید

هم معنی هت ء


ترجمه هت ء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هت ءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هت ء

هت ء. [ هََ ت َءْ ] (ع مص ) زدن کسی را. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || خوردن طعام . (اقرب الموارد). || کج وخمیده گشتن از پیری یا بیماری . (معجم متن اللغة).

معنی هتاء

هتاء. [ هَِ ت َءْ ] (ع اِ) پاره ای از شب که سه یک یاچهار یک آن باشد و گاهی در مورد روز نیز به کار رود. (معجم متن اللغة). وقت . هنگام . هَت ء. هِت ء. هَتی ٔ.هَتی ّ. هِتاء. هیتَاءْ. هیتاء. هَتاءَة. هُتا

معنی هت

هت . [ هََ2ت ْ ت َ ] (هندی ، اِ) از اندازه های هند بوده که معادل یک قبضه و بیست و چهار انگشت باشد و آن یک ذرع است . و «دست » نیزنامیده میشده . (از ماللهند ابوریحان بیرونی ص 79).

معنی هتاء

هتاء. [ هَِ ] (ع اِ) وقت . هنگام . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (تاج العروس ). پاره ٔ شب . (مهذب الاسماء). هزیع. (معجم متن اللغة). بخصوص هنگامی از شب . (ناظم الاطباء). و گاهی در مورد روز هم به کار رو

معنی هت هت

هت هت . [ هََ هََ ] (ع اِ صوت ) کلمه ای است که بدان شتررا بر آب زجر کنند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). صوتی است که بدان شتر را به سوی آب رانند. (اقرب الموارد). اذا وقف البعیر علی الردهة فلاتقل له هت

معنی هتاء

هتاء. [ هََ ت َءْ ] (ع اِمص ) شکافتگی . || دریدگی . (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (معجم متن اللغة) (تاج العروس ). هتوء.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: