مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی هبیخة


معنی هبیخة

هبیخة. [ هََ ب َی ْ ی َ خ َ ] (ع ص ، اِ) زن شیرده . || دختر نازک جوان پرگوشت . (منتهی الارب ) (معجم متن اللغة) (لسان العرب ) (ناظم الاطباء). || در لغت حمیری ، دختر و جاریة مطلقاً. (لسان العرب ). دختر و جاریة. (ناظم الاطباء). || نوعی از خرامش . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || امراءة هبیخة (از نوادر)، زن جوان پرگوشت نیکوتن . (لسان العرب ).

معنی هبیخة- ترجمه هبیخة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد هبیخة اینجا را کلیک کنید

هم معنی هبیخة


ترجمه هبیخة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه هبیخةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی هبیرة

هبیرة. [ هَُ ب َ رَ ] (اِخ ) از رواة است . ابواسحاق از او و او از ابن عباس روایت دارد. (المصاحف ص 81).

معنی هبیرة

هبیرة. [ هَُ ب َ رَ ] (اِخ ) ابن خالدبن مسلم بن حارث بن مخصف بن حاج ... السکونی . از شرفا و امرای معاویه بود. (از الاصابة فی تمییز الصحابة، قسم سوم ).

معنی هبید

هبید. [ هََ ] (ع اِ) هبد. حنظل . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد) (لسان العرب ): صحبة العبید امر من طعم الهبید. (اقرب الموارد). خذی حجریک فادقی هبیدا کلا کلبیک اعیا ان یصی

معنی هبیج

هبیج . [ هََ ] (ع ص ) آهو که در دو پهلوی وی دو خط دراز از میان پشم شکم و پشت باشد. (منتهی الارب ) (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد). آهویی که در هر یک از دو پهلوی وی خطی دراز میان پشم شکم و پشت وی باشد.

معنی هبیر

هبیر. [ هََ ] (اِخ ) (سنة...) سالی است که در آن جنگ معروف هبیر بین قرامطه و کاروانی بزرگ از حاجیان در ریگزار هبیر واقع شد و آن ظاهراً در هیجدهم محرم سال 312 هَ .ق . بوده است . (از معجم البلدان ). رجوع

معنی هبیر

هبیر. [ هََ ] (اِخ ) (یوم ...) نام جنگی است مرعرب را در قدیم در ریگزار هبیر که در راه مکه واقع شده . حبیب بن خالد اسدی در آن باره گوید : الا ابلغ تمیماً علی حالها مقال ابن عم علیها عتب غببتم تتابع ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter