مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حقیر نقیر


معنی حقیر نقیر

حقیر نقیر. [ ح َ رِ ن َ ] (ترکیب وصفی ، از اتباع ) خرد و خوار. (مهذب الاسماء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حقیر نقیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی حقیر نقیر


ترجمه حقیر نقیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حقیر نقیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حقیقت

حقیقت . [ ح َ قی ق َ ] (اِخ ) سیدشاه بن سیدعرب شاه . از علما و شعرای متأخر هندوستان است .وفات او در اوائل مائه ٔ سیزدهم بمدرس بوده است . او راست : کتاب تحفةالعجم و کتاب خزینةالامثال و کتاب هشت گلگشت

معنی حقی نازلی

حقی نازلی . [ ح َق ْ قی ی ِ ] (اِخ ) محمد حقی بن علی بن ابراهیم (متوفای 1301 هَ . ق .) از ایالت ایدین کوزل حصارَ، از نویسندگان است . او راست : 1- اسباب القوه من احسان القدرة فی آداب الاکل و الشرب . 2-

معنی حقیرنافع

حقیرنافع. [ ح َ ف ِ ] (اِخ ) یکی از مشاهیر اطبای عرب است . او یهودی مذهب بود و بزمان حاکم به امراﷲ خلیفه ٔ فاطمی بمصربجراحی اشتغال داشت و آنگاه که ابن مقشر و دیگر پزشکان از علاج بیماری پای حاکم خلیفه

معنی حقیر

حقیر. [ ح َ ] (اِخ ) محمدبن شیخ محمدافضل ، ملقب به شیخ کمال الدین . از شعرای متأخر هندوستان و از مردم اﷲآباد است . از اوست : از عدم تا بعدم خوش سفری در پیش است لیک در منزل هستی خطری در پیش است .

معنی حقیقت قاصره

حقیقت قاصره . [ ح َ قی ق َ ت ِ ص ِ رَ / رِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح اصول و ادب ) و آن نزد اهل عربیت استعمال لفظ است در جزء معنی آن ، چنانکه در تجرید آمده است .

معنی حقیقت شناس

حقیقت شناس . [ ح َ قی ق َ ش ِ ] (نف مرکب ) آنکه معرفت بحقایق دارد : ندارم ز دینار خسرو سپاس که او نیست شاه حقیقت شناس . فردوسی . حکایت کنند از بزرگان دین حقیقت شناسان عین الیقین . سعدی . توان گ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: