مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حقیر داشتن


معنی حقیر داشتن

حقیر داشتن . [ ح َ ت َ ] (مص مرکب ) تحقیر. کوچک داشتن . محقر و خرد شمردن . اندک گرفتن . ازدراء. استحقار. (تاج المصادر بیهقی ). اقتحام .(تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). خوار گرفتن . ازراء.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حقیر داشتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی حقیر داشتن


ترجمه حقیر داشتن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حقیر داشتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حقیق

حقیق . [ ح َ ] (ع ص ) سزاوار. (دهار). جدیر.قمین . حری . لایق . درخور. ازدَرِ. || درست . || واجب . || ثابت : حق حقیق . || حریص . ج ، احقاء. حقایق . (مهذب الاسماء).

معنی حقیری

حقیری . [ ح َ ] (ص نسبی ) منسوب به حقیر.

معنی حقیرالنافع

حقیرالنافع. [ ح َ رُن ْ نا ف ِ ] (اِخ ) رجوع به حقیر نافع شود.

معنی حقیرنافع

حقیرنافع. [ ح َ ف ِ ] (اِخ ) یکی از مشاهیر اطبای عرب است . او یهودی مذهب بود و بزمان حاکم به امراﷲ خلیفه ٔ فاطمی بمصربجراحی اشتغال داشت و آنگاه که ابن مقشر و دیگر پزشکان از علاج بیماری پای حاکم خلیفه

معنی حقیر شمردن

حقیر شمردن . [ ح َ ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ ] (مص مرکب ) کوچک و خرد و محقر گمان بردن . کوچک و خرد گرفتن . اندک گرفتن . اهانت . استهانت . استخفاف . تزاهد. (منتهی الارب ). غمط.

معنی حقیقت

حقیقت . [ ح َ قی ق َ ] (اِخ ) سیدشاه بن سیدعرب شاه . از علما و شعرای متأخر هندوستان است .وفات او در اوائل مائه ٔ سیزدهم بمدرس بوده است . او راست : کتاب تحفةالعجم و کتاب خزینةالامثال و کتاب هشت گلگشت

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: