مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حفصیة


معنی حفصیة

حفصیة. [ ح َ صی ی َ ] (اِخ ) یکی از پانزده فرقه ٔ خوارج پیروان حفص بن المقدام . (بیان الادیان ). فرقه ای از خوارج ، اصحاب حفص بن المقدام . (مفاتیح العلوم خوارزمی ) (تعریفات ). گروهی از فرقه ٔ اباضیة یاران ابوحفص بن ابی مقدام باشند. در ضمن معنی لفظ اباضیةشرح کیش و طریقه ٔ این فرقه در حرف الف بیان شد. و در اصطلاحات سید شریف جرجانی گوید: مخترع فرقه ٔ حفصیة ابوحفص بن المقدام بوده و این گروه بر مقررات طریقه ٔ اباضیة این قول را نیز افزوده اند که : شناسائی حق عزّاسمه در بین ایمان و شرک به دست آید چه معرفةاﷲ خصلتی است میانه ٔ ایمان و شرک . (کشاف اصطلاحات الفنون ).

معنی حفصیة- ترجمه حفصیة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حفصیة اینجا را کلیک کنید

هم معنی حفصیة


ترجمه حفصیة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حفصیةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حفظالغیب

حفظالغیب . [ ح ِ ظُل ْ غ َ ] (ع اِ مرکب ) یادکردبخوبی غائبی را. پاس نیکنامی غائبی داشتن . کسی را در عقب او به نیکی یاد داشتن . (آنندراج ) : شنیده اند ز من صفدران به حفظالغیب ثنای او که صف بخل بردرید

معنی حفضاج

حفضاج . [ ح ِ ] (ع ص ) حفضج . مرد بسیارگوشت فروهشته شکم . (از منتهی الارب ). رجوع به حفضج شود.

معنی حفظ کردن

حفظ کردن . [ ح ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) گرفتن . یاد گرفتن . برکردن . از بر کردن . بخاطر سپردن . توقم . فراگرفتن . نگاه داشتن به ذهن . || محافظت کردن . نگه داشتن . نگاهداری کردن . حراست . صیانت . بقو. بقا

معنی حفظالصحة

حفظالصحة. [ح ِ ظُص ْ ص ِح ْ ح َ ] (ع اِ مرکب ) نگاهداشت تندرستی . - علم حفظالصحة ؛ دانش نگاهداشت تندرستی . بهداشت . و آن علمی باشد که پیدا آمدن بیماری ها را منع کند.

معنی حفصویه

حفصویه . [ ح َ ی َ ] (اِخ ) یکی از افاضل کتاب خراج . او اول کس است که در امر خراج تألیف کرد. و از کتب اوست : کتاب الخراج . کتاب الرسائل .

معنی حفظاﷲخان

حفظاﷲخان . [ ح ِ ظُل ْ لاه ](اِخ ) پسر سعداﷲخان وزیر شاه جهان . او از دست عالمگیر حکمرانی سیوستان داشت و هم بدانجا در سال 1112 هَ. ق . درگذشت . وی مردی بخشنده و کریم بود و کرتی هزار فقیر را بمهمانی خو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: