مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین عشاری


معنی حسین عشاری

حسین عشاری . [ ح ُس َ ن ِ ع َش ْ شا ] (اِخ ) ابن علی بن حسن بن محمدبن فارس عشاری بغدادی شافعی ملقب به نجم الدین و مکنی به ابوعبداﷲ فقیه اصولی . قاضی بصره بود. در 1150 هَ . ق . 1737/ م . متولد و در بصره به سال 1194 هَ . ق . 1780/ م . درگذشت . او راست : الابحاث الرفیعة فی الرد علی الشیعة و دیوان شعر و جز آن . (معجم المؤلفین از اعلام زرکلی ) (هدیة العارفین ج 1 ص 328) (الکشاف اسعد طلس ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین عشاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین عشاری


ترجمه حسین عشاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین عشاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین عبالی

حسین عبالی . [ ح ُ س َ ن ِ ع ُ ] (اِخ )ابن علی بن صلاح بن محمدبن احمد عبالی حسنی . در حصن الظفیر در محرم 1080 هَ . ق . / 1669 م . درگذشت . مؤلفاتی دارد. (معجم المؤلفین از ملحق بدر الطالع ص 87).

معنی حسین غزی

حسین غزی . [ ح ُ س َ ن ِ غ َزْ زی ] (اِخ ) ابن محمدبن مصطفی بالی غزی عالم . متولد در غزه 1235 هَ . ق . 1820/ م . و متوفی در 1271 هَ . ق . 1855/ م . او راست : منظومه ٔ منحةالرحمان فی فضایل رمضان و جز آ

معنی حسین عمری

حسین عمری . [ ح ُ س َ ن ِ ع ُ م َ ] (اِخ ) ابن عبداللطیف بن محمد العمری قادری خلوتی دمشقی معروف به ابن عبدالهادی مؤرخ نسابة در دمشق به سال 1162 هَ . ق . 1749/ م . متولد شده و در 1216 هَ . ق . 1801/ م

معنی حسین عباسی

حسین عباسی . [ ح ُ س َ ن ِ ع َب ْ با ] (اِخ ) ابن محمد نبهانی حلبی حنفی کتابشناس . متوفی به حلب در 1095 هَ . ق . 1674/ م . او راست : «الجامع للاثار» در فهرست کتب و کتاب شناسی . (معجم المؤلفین از هدیة

معنی حسین عیثان

حسین عیثان . [ ح ُ س َ ن ِ ع َ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن ابراهیم عیثان بحرینی اخباری فقیه . متوفی 1240 هَ . ق . 1825/ م . او راست : النجوم الزاهرة و ارجوزه در اجتهاد. (اعلام الشیعه ٔ قرن سیزدهم هجری

معنی حسین غضایری

حسین غضایری . [ ح ُ س َ ن ِ غ َ ی ِ ] (اِخ ) ابن عبیداﷲبن ابراهیم مکنی به ابوجعفر بغدادی معروف به ابن غضایری . از فقهای شیعه و متکلم و از رجال شناسان بود. تألیفات بسیار در کلام داردو یک رساله در رجال

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: