مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین عشاری


معنی حسین عشاری

حسین عشاری . [ ح ُس َ ن ِ ع َش ْ شا ] (اِخ ) ابن علی بن حسن بن محمدبن فارس عشاری بغدادی شافعی ملقب به نجم الدین و مکنی به ابوعبداﷲ فقیه اصولی . قاضی بصره بود. در 1150 هَ . ق . 1737/ م . متولد و در بصره به سال 1194 هَ . ق . 1780/ م . درگذشت . او راست : الابحاث الرفیعة فی الرد علی الشیعة و دیوان شعر و جز آن . (معجم المؤلفین از اعلام زرکلی ) (هدیة العارفین ج 1 ص 328) (الکشاف اسعد طلس ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین عشاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین عشاری


ترجمه حسین عشاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین عشاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین غرناطی

حسین غرناطی . [ ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن عبدالعزیزبن محمد قرشی فهری بلنسی الاصل . متولد در جیان در 603 هَ . ق . 1307/ م . و متوفی 679 هَ . ق . 1280/ م . معروف به حسین الناظر. او راست : شرح مستصفی

معنی حسین عیثان

حسین عیثان . [ ح ُ س َ ن ِ ع َ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن ابراهیم عیثان بحرینی اخباری فقیه . متوفی 1240 هَ . ق . 1825/ م . او راست : النجوم الزاهرة و ارجوزه در اجتهاد. (اعلام الشیعه ٔ قرن سیزدهم هجری

معنی حسین عاملی

حسین عاملی . [ ح ُ س َ ن ِ م ِ ] (اِخ ) ابن علی بن محمد فتونی (افتونی ) همدانی . متولد در کربلا و متوفی پس از 1278 هَ . ق . 1861/م . او راست : منظومه ٔ «الدوحةالمهدویة». (اعلام الشیعه قرن سیزدهم هجری

معنی حسین غضایری

حسین غضایری . [ ح ُ س َ ن ِ غ َ ی ِ ] (اِخ ) ابن عبیداﷲبن ابراهیم مکنی به ابوجعفر بغدادی معروف به ابن غضایری . از فقهای شیعه و متکلم و از رجال شناسان بود. تألیفات بسیار در کلام داردو یک رساله در رجال

معنی حسین عمری

حسین عمری . [ ح ُ س َ ن ِ ع ُ م َ ] (اِخ ) ابن محمد شریف عمری مکنی به ابوالفتح و ملقب به ناصرالدین در نیشابور و مرو علم آموخت و تألیفات بسیار پرداخت و در ذی قعده ٔ 444 هَ . ق . 1053/ م . درگذشت . (مع

معنی حسین عرب باغی

حسین عرب باغی . [ ح ُ س َ ن ِ ع َ رَ ] (اِخ ) ابن نصراﷲبن صادق حسینی موسوی ارومیه ای معروف به عرب باغی . متوفی 1369 هَ . ق . از روحانیون معاصر و صاحب تألیفات بسیار که در ذریعه ذکر شده و اکثر نیز چاپ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: