مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین عرب


معنی حسین عرب

حسین عرب . [ ح ُ س ِ ع َ رَ ] (اِخ )دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد واقع در 10هزارگزی شمال مشهد. جنوب کشف رود. ناحیه ای است واقع در جلگه . معتدل . دارای 271 تن سکنه میباشد.فارسی زبانند. آب آن از قنات تأمین میشود. محصولات آنجا غلات . اهالی به کشاورزی ، مالداری گذران میکنند. راه آن اتومبیل رو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین عرب اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین عرب


ترجمه حسین عرب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین عربمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین عبالی

حسین عبالی . [ ح ُ س َ ن ِ ع ُ ] (اِخ )ابن علی بن صلاح بن محمدبن احمد عبالی حسنی . در حصن الظفیر در محرم 1080 هَ . ق . / 1669 م . درگذشت . مؤلفاتی دارد. (معجم المؤلفین از ملحق بدر الطالع ص 87).

معنی حسین عمری

حسین عمری . [ ح ُ س َ ن ِ ع ُ م َ ] (اِخ ) ابن محمد شریف عمری مکنی به ابوالفتح و ملقب به ناصرالدین در نیشابور و مرو علم آموخت و تألیفات بسیار پرداخت و در ذی قعده ٔ 444 هَ . ق . 1053/ م . درگذشت . (مع

معنی حسین عمری

حسین عمری . [ ح ُ س َ ن ِ ع ُ م َ ] (اِخ ) ابن عبداللطیف بن محمد العمری قادری خلوتی دمشقی معروف به ابن عبدالهادی مؤرخ نسابة در دمشق به سال 1162 هَ . ق . 1749/ م . متولد شده و در 1216 هَ . ق . 1801/ م

معنی حسین عوف

حسین عوف . [ ح ُ س َ ع َ ] (اِخ ) پزشک و معلم چشم پزشکی آموزشگاه پزشکی قاهره بود و در 1300 هَ . ق . 1883/م . درگذشت . (معجم المؤلفین از معجم الاطباء).

معنی حسین عاشقی

حسین عاشقی . [ ح ُ س َ ن ِ ش ِ ] (اِخ ) هندی . رجوع به عاشقی هندی شود.

معنی حسین عزمی

حسین عزمی . [ ح ُ س َ ن ِ ع َ ] (اِخ ) ابن علی عزت کلیوبی رومی حنفی شیخ طائفه ٔ مولویان شهر خویش بود. در 1231 هَ . ق . / 1816 م . متولد و در بیروت 1311 هَ . ق . هَ . ق . / 1893 م . درگذشت . او راست :

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: