مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین عرب


معنی حسین عرب

حسین عرب . [ ح ُ س ِ ع َ رَ ] (اِخ )دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد واقع در 10هزارگزی شمال مشهد. جنوب کشف رود. ناحیه ای است واقع در جلگه . معتدل . دارای 271 تن سکنه میباشد.فارسی زبانند. آب آن از قنات تأمین میشود. محصولات آنجا غلات . اهالی به کشاورزی ، مالداری گذران میکنند. راه آن اتومبیل رو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی حسین عرب- ترجمه حسین عرب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین عرب اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین عرب


ترجمه حسین عرب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین عربمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین عیانی

حسین عیانی . [ ح ُ س َ ن ِ ع َ ] (اِخ ) ابن قاسم بن علی ع