مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین دیلمی


معنی حسین دیلمی

حسین دیلمی . [ ح ُ س َ ن ِ دَل َ ] (اِخ ) ابن یحیی بن ابراهیم بن یحیی بن علی بن ناصردماری یمنی ، ادیب . در ذمار در رجب 1148 هَ . ق . 1735/ م . متولد شده و در همانجا در 17 ذی قعده 1249 هَ .ق . / 1834 م . درگذشت . او راست : العروة الوثقی و الاقناع فی الرد علی من احل السماع و جز آن . (معجم المؤلفین از نیل الواطر ج 1 ص 401) (بدر الطالع ج 1 ص 232).

معنی حسین دیلمی- ترجمه حسین دیلمی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین دیلمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین دیلمی


ترجمه حسین دیلمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین دیلمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین دیک

حسین دیک . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن علی معروف به دیک . معلم مصری که پیش از 1307 هَ . ق . / 1890 م . میزیسته است .و کتابی بنام «عمل الدواوین المتواتر دارد. (تاریخ آداب اللغة جرجی زیدان ج 4 ص 211) (مع

معنی حسین راغب

حسین راغب . [ ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن مفضل . رجوع به راغب اصفهانی و کتاب تتمه ٔ صوان الحکمه شود.

معنی حسین راغب

حسین راغب . [ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ریاضی دان معاصر مصر و متوفی پس از 1312 هَ . ق . او راست : الدرالمنشور فی حساب الترع و الجسور چ بولاق 1312 هَ . ق . (معجم المؤلفین ).

معنی حسین دمشقی

حسین دمشقی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ م َ / دَ م ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابراهیم محدث . درگذشته ٔ 450 هَ . ق .او راست : جزء فی الحدیث . (هدیة العارفین ج 1 ص 310).

معنی حسین درعی

حسین درعی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن شرحبیل مورخ . متوفی در 1143 هَ . ق . 1730/ م . او راست :«انارة البصائر فی ترجمة الشیخ بن ناصر» با شرح قصیده ٔ محمدبن ناصر. (معجم المؤلفین از فه

معنی حسین دیاربکری

حسین دیاربکری . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن محمدبن حسن مورخ فقیه . متوفی در مکه 966 هَ . ق . / 1559 م . او راست : تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس و جز آن . (معجم المؤلفین از آداب اللغه ٔ جرجی زی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter