مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین دهن الخصا


معنی حسین دهن الخصا

حسین دهن الخصا. [ ح ُ س َ ن ِ دُ نُل ْ خ َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲ زاهرموصلی مکنی به ابوعلی ضیاءالدین ، نحوی . او نزد حاکم موصل قربی داشت لیکن با وی بهم زد و به نزد ملک ناصر صلاح الدین شد و در حلب در 608 هَ . ق . درگذشت . ا شعارش در معجم الادباء چ مارگلیوث ، ج 4 ص 102 آمده است .

معنی حسین دهن الخصا- ترجمه حسین دهن الخصا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین دهن الخصا اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین دهن الخصا


ترجمه حسین دهن الخصا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین دهن الخصامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین ذی الدمعة

حسین ذی الدمعة. [ ح ُ س َ ن ِ ذِدْ دَ ع َ ] (اِخ ) رجوع به حسین بن زیدبن حسین شود.

معنی حسین دیاربکری

حسین دیاربکری . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن محمدبن حسن مورخ فقیه . متوفی در مکه 966 هَ . ق . / 1559 م . او راست : تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس و جز آن . (معجم المؤلفین از آداب اللغه ٔ جرجی زی

معنی حسین دیلمی

حسین دیلمی . [ ح ُ س َ ن ِ دَل َ ] (اِخ ) ابن یحیی بن ابراهیم بن یحیی بن علی بن ناصردماری یمنی ، ادیب . در ذمار در رجب 1148 هَ . ق . 1735/ م . متولد شده و در همانجا در 17 ذی قعده 1249 هَ .ق . / 1834 م

معنی حسین راغب

حسین راغب . [ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ریاضی دان معاصر مصر و متوفی پس از 1312 هَ . ق . او راست : الدرالمنشور فی حساب الترع و الجسور چ بولاق 1312 هَ . ق . (معجم المؤلفین ).

معنی حسین ذکرویه

حسین ذکرویه . [ ح ُ س َ ن ِ ذُ ی َ ] (اِخ ) رجوع به حسین بن زکرویه شود.

معنی حسین دمشقی

حسین دمشقی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ م َ / دَ م ِ ] (اِخ ) ابن محمد دمشقی عمادالدین شافعی . وی در 877 هَ . ق . درگذشته است . او راست : «احکام الخنثی ». (هدیة العارفین ج 1 ص 315).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: