مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین درعی


معنی حسین درعی

حسین درعی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن شرحبیل مورخ . متوفی در 1143 هَ . ق . 1730/ م . او راست :«انارة البصائر فی ترجمة الشیخ بن ناصر» با شرح قصیده ٔ محمدبن ناصر. (معجم المؤلفین از فهرست خدیوی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین درعی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین درعی


ترجمه حسین درعی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین درعیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین دجانی

حسین دجانی . [ ح ُ س َ ن ِ دَ ] (اِخ ) ابن سلیم بن سلامةبن سلمان بن عوض بن داودبن سلمان دجانی شاعر ( 1202 - 1274 هَ . ق . / 1818 - 1888 م .). عرب و مفتی یافا بود و در مکه درگذشت . وی تألیفاتی دارد. (

معنی حسین دامغانی

حسین دامغانی . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابراهیم مکنی به ابوعبداﷲ و در 478 هَ . ق . 1085/ م . درگذشته است . او راست : «الزوائد و النظائر» و جز آن . (معجم المؤلفین از کشف الظنون ) (ایضاح المکن

معنی حسین راغب

حسین راغب . [ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ریاضی دان معاصر مصر و متوفی پس از 1312 هَ . ق . او راست : الدرالمنشور فی حساب الترع و الجسور چ بولاق 1312 هَ . ق . (معجم المؤلفین ).

معنی حسین دهن الخصا

حسین دهن الخصا. [ ح ُ س َ ن ِ دُ نُل ْ خ َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲ زاهرموصلی مکنی به ابوعلی ضیاءالدین ، نحوی . او نزد حاکم موصل قربی داشت لیکن با وی بهم زد و به نزد ملک ناصر صلاح الدین شد و در حلب در 608 ه

معنی حسین خیاری

حسین خیاری . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن ابی بکر. محدث است .

معنی حسین دوایخی

حسین دوایخی . [ ح ُ س َ ن ِ دَ ی َ ] (اِخ ) ابن احمدبن ابوبکر (1095-1175 هَ . ق .). او راست : قرةالعین و جز آن . (هدیة العارفین ج 1 ص 326).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: