مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین دجانی


معنی حسین دجانی

حسین دجانی . [ ح ُ س َ ن ِ دَ ] (اِخ ) ابن سلیم بن سلامةبن سلمان بن عوض بن داودبن سلمان دجانی شاعر ( 1202 - 1274 هَ . ق . / 1818 - 1888 م .). عرب و مفتی یافا بود و در مکه درگذشت . وی تألیفاتی دارد. (معجم المؤلفین از ایضاح المکنون ) (هدیة العارفین ج 1 ص 330).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین دجانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین دجانی


ترجمه حسین دجانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین دجانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین خیاری

حسین خیاری . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن ابی بکر. محدث است .

معنی حسین دوایخی

حسین دوایخی . [ ح ُ س َ ن ِ دَ ی َ ] (اِخ ) ابن احمدبن ابوبکر (1095-1175 هَ . ق .). او راست : قرةالعین و جز آن . (هدیة العارفین ج 1 ص 326).

معنی حسین درعی

حسین درعی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن شرحبیل مورخ . متوفی در 1143 هَ . ق . 1730/ م . او راست :«انارة البصائر فی ترجمة الشیخ بن ناصر» با شرح قصیده ٔ محمدبن ناصر. (معجم المؤلفین از فه

معنی حسین ذکرویه

حسین ذکرویه . [ ح ُ س َ ن ِ ذُ ی َ ] (اِخ ) رجوع به حسین بن زکرویه شود.

معنی حسین خوانساری

حسین خوانساری . [ ح ُ س َ ن ِ خوا / خا ] (اِخ ) قاضی خوانسار در زمان شاه عباس و شاگرد میرزاجان باغنوی شیرازی بود. (ذریعه ج 9 ص 251).

معنی حسین دامغانی

حسین دامغانی . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابراهیم مکنی به ابوعبداﷲ و در 478 هَ . ق . 1085/ م . درگذشته است . او راست : «الزوائد و النظائر» و جز آن . (معجم المؤلفین از کشف الظنون ) (ایضاح المکن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: