مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین دباس


معنی حسین دباس

حسین دباس . [ح ُ س َ ن ِ دَب ْ با ] (اِخ ) رجوع به حسین بارع شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین دباس اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین دباس


ترجمه حسین دباس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین دباسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین دجیلی

حسین دجیلی . [ ح ُ س َ ن ِ دُ ج َ ] (اِخ ) ابن یوسف بن محمدبغدادی حنبلی سراج الدین ابوعبداﷲ فرضی نحوی . متولد 664 هَ . ق . / 1266 م . و متوفی در شهید نزدیک دجیل در 6 ربیعالاول 732 هَ . ق . 1331/ م . ا

معنی حسین داغستانی

حسین داغستانی . [ ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ ملقب به ناظم . از قریه ٔ حجم لی بود. متولد 1163 هَ . ق . 1750/ م . و متوفی 1277 هَ . ق . 1860/ م . به قسطنطنیه مهاجرت کرد. او راست : «حیاة الحکمة»

معنی حسین دهستانی

حسین دهستانی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ هَِ ] (اِخ ) ابن اسعدبن حسین مویدی . صاحب کتاب «جامعالحکایات » فارسی در ذکر فرج بعد از شدت است که در دیباچه گوید: آن را برای سلطان طاهربن زنگی فریومدی نگاشتم . صاحب ذری

معنی حسین ذی الدمعة

حسین ذی الدمعة. [ ح ُ س َ ن ِ ذِدْ دَ ع َ ] (اِخ ) رجوع به حسین بن زیدبن حسین شود.

معنی حسین دهن الخصا

حسین دهن الخصا. [ ح ُ س َ ن ِ دُ نُل ْ خ َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲ زاهرموصلی مکنی به ابوعلی ضیاءالدین ، نحوی . او نزد حاکم موصل قربی داشت لیکن با وی بهم زد و به نزد ملک ناصر صلاح الدین شد و در حلب در 608 ه

معنی حسین خوجه

حسین خوجه . [ ح ُ س َ ن ِ خ ُ ج َ ] (اِخ ) ابن علی بن سلیمان تونسی حنفی . رئیس دیوان الانشاء در تونس بود و در 1169 هَ . ق . 1756/ م . درگذشت . او راست : «بشائر اهل الایمان فی فتوحات آل عثمان ». (تاریخ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<