مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین دباس


معنی حسین دباس

حسین دباس . [ح ُ س َ ن ِ دَب ْ با ] (اِخ ) رجوع به حسین بارع شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین دباس اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین دباس


ترجمه حسین دباس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین دباسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین دمشقی

حسین دمشقی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ م َ / دَ م ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابراهیم محدث . درگذشته ٔ 450 هَ . ق .او راست : جزء فی الحدیث . (هدیة العارفین ج 1 ص 310).

معنی حسین دیلمی

حسین دیلمی . [ ح ُ س َ ن ِ دَل َ ] (اِخ ) ابن یحیی بن ابراهیم بن یحیی بن علی بن ناصردماری یمنی ، ادیب . در ذمار در رجب 1148 هَ . ق . 1735/ م . متولد شده و در همانجا در 17 ذی قعده 1249 هَ .ق . / 1834 م

معنی حسین خیاری

حسین خیاری . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن ابی بکر. محدث است .

معنی حسین دهن الخصا

حسین دهن الخصا. [ ح ُ س َ ن ِ دُ نُل ْ خ َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲ زاهرموصلی مکنی به ابوعلی ضیاءالدین ، نحوی . او نزد حاکم موصل قربی داشت لیکن با وی بهم زد و به نزد ملک ناصر صلاح الدین شد و در حلب در 608 ه

معنی حسین داغستانی

حسین داغستانی . [ ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ رومی ناظم . متوفی به قسطنطنیه 1272 هَ . ق . 1856/ م . او راست : کلیات الفنون . (معجم المؤلفین از ایضاح المکنون ج 2 ص 381).

معنی حسین درعی

حسین درعی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن شرحبیل مورخ . متوفی در 1143 هَ . ق . 1730/ م . او راست :«انارة البصائر فی ترجمة الشیخ بن ناصر» با شرح قصیده ٔ محمدبن ناصر. (معجم المؤلفین از فه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: