مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین خیاط


معنی حسین خیاط
حسین خیاط. [ ح ُ س َ ن ِ خ َی ْ یا ] (اِخ ) ابن علی بن عبداﷲ بغدادی معروف به سبط الخیاط و مکنی به ابوعبداﷲ محدث مقری است . در 458 هَ . ق . 1066/ م . متولد و در ربیع دوم 541 هَ . ق . 1146/ م . درگذشت . او راست : المبهج وجز آن . (معجم المؤلفین از سیر النبلاء ج 12 ص 174).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: