مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین خیاط


معنی حسین خیاط

حسین خیاط. [ ح ُ س َ ن ِ خ َی ْ یا ] (اِخ ) ابن علی بن عبداﷲ بغدادی معروف به سبط الخیاط و مکنی به ابوعبداﷲ محدث مقری است . در 458 هَ . ق . 1066/ م . متولد و در ربیع دوم 541 هَ . ق . 1146/ م . درگذشت . او راست : المبهج وجز آن . (معجم المؤلفین از سیر النبلاء ج 12 ص 174).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین خیاط اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین خیاط


ترجمه حسین خیاط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین خیاطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین داغستانی

حسین داغستانی . [ ح ُ س َ ن ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ ملقب به ناظم . از قریه ٔ حجم لی بود. متولد 1163 هَ . ق . 1750/ م . و متوفی 1277 هَ . ق . 1860/ م . به قسطنطنیه مهاجرت کرد. او راست : «حیاة الحکمة»

معنی حسین دهن الخصا

حسین دهن الخصا. [ ح ُ س َ ن ِ دُ نُل ْ خ َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲ زاهرموصلی مکنی به ابوعلی ضیاءالدین ، نحوی . او نزد حاکم موصل قربی داشت لیکن با وی بهم زد و به نزد ملک ناصر صلاح الدین شد و در حلب در 608 ه

معنی حسین خوانساری

حسین خوانساری . [ ح ُ س َ ن ِ خوا / خا ] (اِخ ) بزرگ بن محمدبن حسین ساکن اصفهان هَ . ق . متولد 1016 هَ . ق . 1608/ م . و درگذشته در اصفهان 1099 هَ . ق . / 1678م .فقیه اصولی . او راست : «مشارق الشموس »

معنی حسین دباس

حسین دباس . [ح ُ س َ ن ِ دَب ْ با ] (اِخ ) رجوع به حسین بارع شود.

معنی حسین خوانساری

حسین خوانساری . [ ح ُ س َ ن ِ خوا / خا ] (اِخ ) رجوع به سرور خوانساری و زلالی خوانساری و حسین صبوحی شود.

معنی حسین دیاربکری

حسین دیاربکری . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن محمدبن حسن مورخ فقیه . متوفی در مکه 966 هَ . ق . / 1559 م . او راست : تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس و جز آن . (معجم المؤلفین از آداب اللغه ٔ جرجی زی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: