مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین خیاری


معنی حسین خیاری

حسین خیاری . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن ابی بکر. محدث است .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین خیاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین خیاری


ترجمه حسین خیاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین خیاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین خوانساری

حسین خوانساری . [ ح ُ س َ ن ِخوا / خا ] (اِخ ) کوچک بن آقاشریف بن آقارضی بن آقا حسین خوانساری بزرگ . شرحی بر «تحصیل » بهمنیار دارد، و در 1191 هَ . ق . زنده بوده است . (ذریعه ج 13 ص 143).

معنی حسین دمشقی

حسین دمشقی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ م َ / دَ م ِ ] (اِخ ) ابن محمد دمشقی عمادالدین شافعی . وی در 877 هَ . ق . درگذشته است . او راست : «احکام الخنثی ». (هدیة العارفین ج 1 ص 315).

معنی حسین دباس

حسین دباس . [ح ُ س َ ن ِ دَب ْ با ] (اِخ ) رجوع به حسین بارع شود.

معنی حسین خوانساری

حسین خوانساری . [ ح ُ س َ ن ِ خوا / خا ] (اِخ ) بزرگ بن محمدبن حسین ساکن اصفهان هَ . ق . متولد 1016 هَ . ق . 1608/ م . و درگذشته در اصفهان 1099 هَ . ق . / 1678م .فقیه اصولی . او راست : «مشارق الشموس »

معنی حسین دامغانی

حسین دامغانی . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابراهیم مکنی به ابوعبداﷲ و در 478 هَ . ق . 1085/ م . درگذشته است . او راست : «الزوائد و النظائر» و جز آن . (معجم المؤلفین از کشف الظنون ) (ایضاح المکن

معنی حسین خوارزمی

حسین خوارزمی . [ ح ُ س َ ن ِ خوا / خا رَ ] (اِخ ) ابن حسن ملقب به کمال الدین که در 840 هَ . ق . کشته شد.او راست : «اساس القواعد» فارسی در حساب و شرح قصیده ٔ برده به فارسی و شرح مثنوی مولوی به فارسی و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: