مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین خیاری


معنی حسین خیاری

حسین خیاری . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن ابی بکر. محدث است .

معنی حسین خیاری- ترجمه حسین خیاری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین خیاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین خیاری


ترجمه حسین خیاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین خیاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین درعی

حسین درعی . [ ح ُ س َ ن ِ دِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن شرحبیل مورخ . متوفی در 1143 هَ . ق . 1730/ م . او راست :«انارة البصائر فی ترجمة الشیخ بن ناصر» با شرح قصیده ٔ محمدبن ناصر. (معجم المؤلفین از فه

معنی حسین خوانساری

حسین خوانساری . [ ح ُ س َ ن ِ خوا / خا ] (اِخ ) رجوع به سرور خوانساری و زلالی خوانساری و حسین صبوحی شود.

معنی حسین خندقی

حسین خندقی . [ ح ُ س َ ن ِ خ َ دَ ] (اِخ ) ابن میمون . محدث است .

معنی حسین خوانساری

حسین خوانساری . [ ح ُ س َ ن ِ خوا / خا ] (اِخ ) (ابوالمفاخر...) ابن ابوالقاسم جعفربن حسین موسوی خوانساری . متوفی 1191 هَ . ق . جد صاحب روضات الجنات و استادبحرالعلوم است . او راست : تعلیقات بر شرح لمعه

معنی حسین خوانساری

حسین خوانساری . [ ح ُ س َ ن ِخوا / خا ] (اِخ ) کوچک بن آقاشریف بن آقارضی بن آقا حسین خوانساری بزرگ . شرحی بر «تحصیل » بهمنیار دارد، و در 1191 هَ . ق . زنده بوده است . (ذریعه ج 13 ص 143).

معنی حسین خوارزمی

حسین خوارزمی . [ ح ُ س َ ن ِ خوا / خا رَ ] (اِخ ) پدر ریحانه است که ابوریحان کتاب «التفهیم » را بنام وی تألیف کرد.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter