مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین حلیمی


معنی حسین حلیمی

حسین حلیمی . [ ح ُ س َ ن ِ ح َ] (اِخ ) ابن حسن بن محمدبن حلیم بخاری یا جرجانی شافعی مکنی به ابوعبداﷲ. فقیه ، محدث ، متکلم ، ادیب بود. در بخارا در 338 هَ . ق . بزاده و در همانجا بقضاء منصوب و در ربیع اول 403 هَ . ق . درگذشت . او راست : «منهاج الدین » در سه جلد و «آیات الساعة». (معجم المصنفین از ذهبی ) (سیر النبلاء ج 11 ص 51) (الوافی بالوفیات ج 11 ص 65) (طبقات الشافعیة ج 2 ص 69) (تذکرة الحفاظ) (شذرات الذهب ) (کشف الظنون ) (هدیة العارفین ج 1 ص 308).

معنی حسین حلیمی- ترجمه حسین حلیمی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین حلیمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین حلیمی


ترجمه حسین حلیمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین حلیمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین ختمی

حسین ختمی . [ ح ُ س َ ن ِ خ َ ] (اِخ ) ابن بهلول انکه بیگ پس از پدرش حاکم خوارزم از طرف سلطان حسین بایقرا بود. (ذریعه ج 9 ص 290).

معنی حسین خرقی

حسین خرقی . [ ح ُ س َ ن ِ خ َ رَ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن احمد خرقی حنبلی مکنی به ابوعلی فقیه . متوفی در عید فطر. او راست : مختصر در فروع حنبلی و در 299 هَ . ق . 912/ م . درگذشت . (تاریخ بغدادج 8 ص 59) (کا

معنی حسین خاقانی

حسین خاقانی . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن عباس بن محمدعلی بن سالم نجفی فقیه . شرایع را شرح کرده و مؤلفات دیگر نیز دارد وی پیش از 1300 هَ . ق . 1883/ م . درگذشت . (اعلام الشیعةٔ قرن سیزدهم هجری ص 396)

معنی حسین خسروشاهی

حسین خسروشاهی . [ ح ُ س َ ن ِ خ ُ رُ ] (اِخ ) ابن علی خسروشاهی تبریزی . شاگرد سید کاظم رشتی در کربلا بود. و پس از 1281 هَ . ق . 1864 م . درگذشت . رساله در دعا دارد. (معجم المؤلفین ) (اعلام الشیعه :40

معنی حسین خالدی

حسین خالدی . [ح ُ س َ ن ِ ل ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن موسی بن محمودبن محمدبن صالح بغدادی قدسی نقشه بندی مکنی به ابوعبداﷲ کاتب . متولد 1151 هَ . ق . 1786/ م . او راست : البشارة النبویة. (معجم المؤلفین از

معنی حسین خالع

حسین خالع. [ ح ُ س َ ن ِ ل ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن جعفر لغوی نحوی خالع یا خالعی . شاگرد ابوعلی فارسی و سیرافی بوده در 333 هَ . ق . 945/ م . متولد و 388 هَ . ق . / 998 م . درگذشت . او راست : شرح دیوان اب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: