مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسین بغدادی


معنی حسین بغدادی

حسین بغدادی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) رجوع به حسین منجم شود.

معنی حسین بغدادی- ترجمه حسین بغدادی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسین بغدادی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسین بغدادی


ترجمه حسین بغدادی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسین بغدادیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسین بلاغی

حسین بلاغی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن طالب بن عباس بن ابراهیم بن حسین بن عباس بن حسن بن عباس بن حسن بن محمدعلی بلاغی ربعی کاظمی شاعر نجفی . درگذشته ٔ 1320 هَ . ق . 1902/ م . (معجم المؤلفین ج 4

معنی حسین بنگی

حسین بنگی . [ ح ُ س ِ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد.واقع در 4هزارگزی شمال خاوری الیگودرز کنار راه مالرو حسین آباد به شفیعآباد. ناحیه ای است واقع در جلگه .معتدل . دار

معنی حسین بغدادی

حسین بغدادی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) از جبریان و متکلمان سده ٔ سوم هجری بود. رجوع به حسین نجاربن محمد شود.

معنی حسین بیضاوی

حسین بیضاوی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) رجوع به بیضاوی و ریاض العارفین شود.

معنی حسین بصری

حسین بصری . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن علی نمری . ابوعبداﷲ بغدادی . لغوی . رجوع به حسین نمری شود.

معنی حسین بغمچی

حسین بغمچی . [ ح ُ س َ ن ِ ب َ م َ ] (اِخ ) ابن ابومحمد طوسی استاد سید نصراﷲ حائری . مقتول در 1168 هَ . ق . بوده و به وی اجازت داده است . وی شاگرد مجلسی و محمدامین کاظمی و حرعاملی بوده است . (ذریعه ج

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: