مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن


معنی حسن

حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن موسی بن سالم حناط کوفی . از امام صادق روایت دارد. او راست : کتاب الاصل . (ذریعه ج 2 ص 146 بنقل از فهرست شیخ طوسی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن

آفرین: 1 دعا، نیایش 2 تحسین، تعریف، تمجید، درود، ستایش، مدح 3 احسنت، به‌به، حبذا، خوشا، خه‌خه، زه، زهی، مرحبا، مریزاد، وه 4 خوشی، خیر، سعادت و لعن، نفرین
آن: 1 ثانیه، حین، دم، طرفه‌العین، لحظه، لمحه، نفس، وقت 2 حسن، نزاکت 3 مال، متعلق
زه: آفرین، احسنت، زهاب، مرحبا، نداوت، وتر
زهی: آفرین، احسنت، اینت
زیبایی: جمال، حسن، خوبرویی، صباحت، نیک‌منظری، وجاهت و زشتی


ترجمه حسن

حسن لبه: benzoin
حسن تعبیر: euphemism
مستحسن: approved
تبدیل به احسن کردن: change for better
از حسن اتفاق: fortunately
حسن: advantage


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن

سخن حضرت محمد (ص): هر كه در میان دنیا و آخرت متردد شود پس دنیا را بر آخرت اختیار كند در قیامت او را حسنه نباشد كه به سبب آن از جهنم نجات یابد و هر كه آخرت را اختیار كند بر دنیا خدا از او خشنود گردد و گناهانش را بیامرزد.
سخن حضرت محمد (ص): كسی كه به فریاد برادر مؤمن خود برسد كه او را از ورطه‌ای یا غمی یا اندوهی بیرون آورد حق تعالی برای او ده حسنه بنویسد و ده درجه از برای او بلند كند و ثواب ده بنده آزاد كردن به او كرامت فرماید و عذاب را از او بردارد و ده شفاعت از برای او در قیامت مهیا كند.
سخن امام محمد باقر (ع): تبسّم كردن در روی برادر مؤمن حسنه است و خاشاكی از او برداشتن حسنه است و خدا هیچ عبادتی را دوست‌تر از شاد گردانیدن مؤمن نمی‌دارد.
سخن حضرت محمد (ص): كسی كه تصمیم بر انجام گناهی داشته باشد سپس آن را ترك كند، برای او یك حسنه (و كار نیك) نوشته می شود.
سخن حضرت محمد (ص): كسی كه به فریاد برادر مؤمن خود برسد كه او را از ورطه‌ای یا غمی یا اندوهی بیرون آورد حق تعالی برای او ده حسنه بنویسد و ده درجه از برای او بلند كند و ثواب ده بنده آزاد كردن به او كرامت فرماید و عذاب را از او بردارد و ده شفاعت از برای او در قیامت مهیا كند.

آن که معرض را ز زر قارون کند *** رو بدو آرى به طاعت چون کند
بار دیگر شاعر از سوداى داد *** روى سوى آن شه محسن نهاد
هدیه‏ى شاعر چه باشد شعر نو *** پیش محسن آرد و بنهد گرو
محسنان با صد عطا و جود و بر *** زر نهاده شاعران را منتظر
پیششان شعرى به از صد تنگ شعر *** خاصه شاعر کاو گهر آرد ز قعر
آدمى اول حریص نان بود *** ز انکه قوت و نان ستون جان بود
سوى کسب و سوى غصب و صد حیل *** جان نهاده بر کف از حرص و امل‏
چون به نادر گشت مستغنى ز نان *** عاشق نام است و مدح شاعران‏
تا که اصل و فصل او را بر دهند *** در بیان فضل او منبر نهند
تا که کر و فر و زر بخشى او *** همچو عنبر بو دهد در گفت‏وگو


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن

حسن . [ ح َ س َ] (اِخ ) ابن ممش مناستری . رجوع به حسن فؤاد شود.

معنی حسن

حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن واقد. برادر عبداﷲبن واقد. وی را تفسیری است بر قرآن . (ذریعه ج 4 ص 271 بنقل از ابن الندیم ).

معنی حسن

حسن . [ ح َس َ ] (اِخ ) ابن معروف . رجوع به حسن کورک زاده شود.

معنی حسن

حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن نبهان بن تنوخی ، مکنی به ابوعلی کاتب . متولد 646 هَ . ق . در کرک وجد او قاضی مصر بود و خود به شهادت می پرداخت . (دررالکامنة ج 2 ص 47).

معنی حسن

حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن مطهربن محمد یمنی . رجوع به حسن جرموزی شود.

معنی حسن

حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن نصربن حسین بن جبرئیل انصاری ، محتسب قاهرة. در جمادی دوم 709 هَ . ق . درگذشت . (دررالکامنة ج 2 ص 47).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: