مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن پاشا


معنی حسن پاشا

حسن پاشا. [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن علاءالدین علی اسود رومی حنفی ساکن بروسه و درگذشته ٔ 827 هَ . ق . او راست : الافتتاح فی شرح المفتاح و جز آن . رجوع به هدیةالعارفین ج 1 صص 287 - 288 و الاعلام و کشف الظنون و فهرست سپهسالار ج 2 ص 371 شود.

معنی حسن پاشا- ترجمه حسن پاشا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن پاشا اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن پاشا


ترجمه حسن پاشا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن پاشامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن تقی زاده

حسن تقی زاده . [ ح َ س َ ن ِ ت َ دَ ] (اِخ ) رجوع به تقی زاده شود.

معنی حسن تنیسی

حسن تنیسی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن علی بن احمدبن ابوبکر محمدبن خلف بن زیاد (306 - 393 هَ . ق .) بغدادی الاصل . و تنیس از بلاد مصر است . وی معروف به ابن وکیع بود. او راست : «بحرالاوهام ». و نه

معنی حسن تنوخی

حسن تنوخی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن محمدبن عمربن سعید مصری حنفی ، اهل معره بود و در بازگشت از حج در سال 419 هَ . ق . درگذشت . دیوان شعر دارد. (هدیةالعارفین ج 1 ص 274) (ذریعه ج 9 ص 187).

معنی حسن بیک زاده

حسن بیک زاده . [ ح َ س َ ب َ دَ ] (اِخ )کاتب . متوفی 1046 هَ . ق . او راست : تاریخ آل عثمان از اول دولت سلطان سلیمان تا جلوس سلطان مصطفی خان .

معنی حسن تدبیر

حسن تدبیر. [ ح ُ ن ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خوش تدبیری : بحسن تدبیر و لطف رعایت مالی فراوان حاصل کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 359). هم از حسن تدبیر و رأی تمام به آهستگی گفتش ای نیکنام . سعدی

معنی حسن تعقل

حسن تعقل . [ ح ُ ن ِ ت َ ع َق ْ ق ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خلق وسط است میان صرف فکر به ادراک چیزی که در تعقل مطلوب زائد بود و میان قصور فکر از تعقل تمامی مطلوب . (نفایس الفنون ).نوع پنجم از انواع

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter