مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن پاشازاده


معنی حسن پاشازاده

حسن پاشازاده . [ ح َ س َ دَ ] (اِخ ) (شیخ محمد...) او راست : «فتح الوهاب فی شرح رسالة الاداب » چ آستانه 1281 هَ . ق . در 103 ص و 1337 هَ . ق . در 109 ص .

معنی حسن پاشازاده- ترجمه حسن پاشازاده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن پاشازاده اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن پاشازاده


ترجمه حسن پاشازاده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن پاشازادهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن پاشا

حسن پاشا. [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن علاءالدین علی اسود رومی حنفی ساکن بروسه و درگذشته ٔ 827 هَ . ق . او راست : الافتتاح فی شرح المفتاح و جز آن . رجوع به هدیةالعارفین ج 1 صص 287 - 288 و الاعلام و کشف الظن

معنی حسن تبریزی

حسن تبریزی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) شرف الدین رامی حنفی . درگذشته ٔ 770 هَ . ق . رجوع به رامی تبریزی و شرف رامی و ذریعه ج 9 ص 511 شود.

معنی حسن تهرانی

حسن تهرانی . [ ح َ س َ ن ِ ت ِ ] (اِخ ) شاعر سده ٔ یازدهم و معاصر نصرآبادی بود و در مدرسه ٔ «جده » اصفهان تحصیل علم میکرد. (ذریعه ج 9 ص 343).

معنی حسن بیان

حسن بیان . [ ح ُ ن ِ ب َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نزد بلغا روشن ساختن معنی و رساندن آن به روان آدمیست . و آن گاه با صنعت ایجاز و گاه با صنعت اطناب و گاه با صنعت مساوات ایراد شود. (کشاف اصطلاحات الفن

معنی حسن تالشی

حسن تالشی . [ ح َ س َ ن ِ ل ِ ] (اِخ ) ابن حسین تبریزی . مدرس شافعی ، ملقب به حسام الدین در تبریز بزاده و در قسطنطنیه در 964 هَ . ق . درگذشت . او راست : بحرالافکار و جز آن . (هدیة العارفین ج 1 ص 289).

معنی حسن بویه

حسن بویه . [ ح َ س َ ن ِ ی َ] (اِخ ) رکن الدوله . رجوع به رکن الدوله و آل بویه و آثارالباقیه ص 133 و مجمل التواریخ صص 389 - 391 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter