مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن رسولی


معنی حسن رسولی

حسن رسولی . [ ح َ س َن ِ رَ ] (اِخ ) ابن علی بن رسول . از فرمانروایان بنی رسول یمن بود. و در 662 هَ . ق . در زندان درگذشت . (العقود اللؤلؤیه ج 1 ص 35 و 97 و 147) (زرکلی ص 233).

معنی حسن رسولی- ترجمه حسن رسولی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن رسولی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن رسولی


ترجمه حسن رسولی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن رسولیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن رکن الدوله

حسن رکن الدوله . [ ح َ س َ ن ِ رُ ن ُدْ دَ ل َ ] (اِخ ) رجوع به رکن الدوله و آل بویه شود.

معنی حسن زعفران بول...

حسن زعفران بولی .[ ح َ س َ ن ِ زَ ف َ ] (اِخ ) رجوع به حسن داماد شود.

معنی حسن زعفرانی

حسن زعفرانی . [ ح َ س َ ن ِ زَ ف َ ] (اِخ ) ابن محمدبن صباح . از محله ٔ زعفرانیه بغداد است . راوی امام شافعی بود و در سال 259 هَ . ق . درگذشت . (زرکلی چ 1 ص 238) (تهذیب التهذیب ج 2 ص 318) (روضات ص 212

معنی حسن رودکی

حسن رودکی . [ ح َ س َ ن ِ دَ ] (اِخ ) به امر ابونصربن احمد سامانی کلیله و دمنه را به نظم فارسی درآورد. (کشف الظنون ). رجوع به رودکی جعفر شود.

معنی حسن رضوی

حسن رضوی .[ ح َ س َ ن ِ رَ ض َ ] (اِخ ) (میرسید...) او راست : نهایةالمأمول فی حاشیة کفایةالاصول . (ذریعه ج 6 ص 187).

معنی حسن رباینده

حسن رباینده . [ ح ُ ن ِرُ ی َ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حسنی که به یک دیدن بیننده را به خود کشد و از خود ببرد : تا از آن حسن رباینده نظر یافته است آب آئینه رباینده تر از سیلاب است . صائب . غمزه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: