مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن ربعی


معنی حسن ربعی

حسن ربعی . [ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲبن محفوظبن حسن بن محمدبن حسن بن احمدبن حسین ، معروف به ابن صصری ربعی ثعلبی دمشقی (537 - 586 هَ . ق .). او راست : «رباعیات التابعین » در حدیث و چهار کتاب او در هدیةالعارفین (ج 1 ص 279) و نیز در اعلام زرکلی (چ 1 ص 242) یاد شده است .

معنی حسن ربعی- ترجمه حسن ربعی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن ربعی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن ربعی


ترجمه حسن ربعی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن ربعیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن رسولی

حسن رسولی . [ ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن یوسف بن عمر، ملقب به ملک مسعودبن ملک مظفر. از ملوک یمن است و در 723 هَ . ق . در زندان درگذشت . (زرکلی چ 1 ص 244 بنقل از عقوداللؤلؤیه ج 2 ص 14).

معنی حسن رامهرمزی

حسن رامهرمزی . [ ح َ س َ ن ِ هَُ م ُ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن خلاد فارسی حافظ، مکنی به ابومحمد. درگذشته ٔ 360 هَ . ق . او راست : «ادب الموائد» «ادب الناطق »، «امام التنزیل » وهفده کتاب دیگر. (هدیة ا

معنی حسن رضائی

حسن رضائی . [ ح َس َ ن ِ رِ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان رومی قادری متخلص به رضائی در آقسری بزاد و در قسطنطینیة به سال 1071 هَ . ق . درگذشت . او راست : تحفةالمنازل و دیوان شعر ومعرفةالطریقة القادریة. (هدیة

معنی حسن رقی

حسن رقی . [ ح َ س َ ن ِ رِق ْ ق ] (اِخ ) ابن داود. کتاب وی مورد تقلید ثعلب درتألیف کتاب «الفصیح » بوده است . (ذریعه ج 3 ص 157).

معنی حسن زرین قلم

حسن زرین قلم . [ ح َ س َ ن ِ زَرْ ری ق َ ل َ ] (اِخ ) خطاط خوشنویس .رجوع به زرین قلم و نمونه ٔ خطوط خوش شاهنشاهی شود.

معنی حسن رشید

حسن رشید. [ ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن احمد رشدی قسطنطینی رومی حنفی ، ملقب به رشید قاضی بود و در 1156 هَ . ق . درگذشت . دیوان شعر ترکی دارد. (هدیةالعارفین ج 1 ص 297).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: