مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن رئیس المجاه...


معنی حسن رئیس المجاه...

حسن رئیس المجاهدین . [ح َ س َ ن ِ رَ سُل ْ م ُ هَِ ] (اِخ ) (میرزا...) پسر شیخ الاسلام قزوینی . یکی از سران مجاهدین مشروطه خواه است که در قزوین دسته ای فراهم ساخت و با صد تن از ایشان برای کمک به مجلس شورای ملی در مقابل محمدعلیشاه بسوی تهران حرکت کرد و انجمن های تهران با شکوه فراوان از ایشان پیشواز کردند و با شکوه در خیابانها سان و رژه رفتند و مجلس رسماً از ایشان تشکر کرد، و چون به ظاهر با شاه آشتی شد مجلسیان خوش باور ایشان را به قزوین بازگردانیدند. عکس این مرد در تاریخ مشروطه کسروی هست . رجوع به تاریخ مشروطه ص 406، 526 و 530 شود.

معنی حسن رئیس المجاه...- ترجمه حسن رئیس المجاه... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن رئیس المجاه... اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن رئیس المجاه...


ترجمه حسن رئیس المجاه...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن رئیس المجاه...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن دهلوی

حسن دهلوی . [ ح َ س َ ن ِ دِ ل َ ] (اِخ ) (خواجه ...) صوفی ، شاگرد سلطان المشایخ . درگذشته در دولت آباد به سال 738 هَ . ق . دیوان شعر فارسی او ده هزار بیت دارد. (هدیة العارفین ج 1 ص 285).

معنی حسن ربعی

حسن ربعی . [ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲبن محفوظبن حسن بن محمدبن حسن بن احمدبن حسین ، معروف به ابن صصری ربعی ثعلبی دمشقی (537 - 586 هَ . ق .). او راست : «رباعیات التابعین » در حدیث و چهار کتاب او

معنی حسن دهلوی

حسن دهلوی . [ ح َ س َ ن ِ دِ ل َ ] (اِخ ) ابن علی سنجری ملقب به نجم الدین . معاصر امیرخسرو و محبوب وی بود و هر دو مرید نظام الدین اولیا بودند. حسن شاعر و خوشنویس نیز بود. و مرگ او در 777 هَ . ق . یا 7

معنی حسن رصاص

حسن رصاص . [ ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن محمدبن حسن بن ابی بکر ملقب به حسام الدین ، درگذشته ٔ 600هَ . ق . او راست : «التفصیل لجمل التحصیل ». و سه کتاب دیگر او در هدیة العارفین (ج 1 ص 279) یاد شده است

معنی حسن دولت آبادی

حسن دولت آبادی . [ ح َ س َ ن ِ دَ ل َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ هندی . او راست : «مفتاح الفرس » در علم دامپزشکی به فارسی که به سال 1116 هَ . ق . نگاشته است . (هدیة العارفین ج 1 ص 297).

معنی حسن دمشقی

حسن دمشقی . [ ح َ س َ ن ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن رجأبن ابراهیم بن عبداﷲ حنفی . درگذشته ٔ 765 هَ . ق . احوال او در هدیةالعارفین (ج 1 ص 286) بنقل از صفوةالادباء آمده است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: