مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن دهلوی


معنی حسن دهلوی

حسن دهلوی . [ ح َ س َ ن ِ دِ ل َ ] (اِخ ) ابن علی سنجری ملقب به نجم الدین . معاصر امیرخسرو و محبوب وی بود و هر دو مرید نظام الدین اولیا بودند. حسن شاعر و خوشنویس نیز بود. و مرگ او در 777 هَ . ق . یا 731 هَ . ق . است . احوال وی در نفحات الانس ص 549 و تذکره ٔ دولتشاه قسم چهارم و مجالس العشاق مجلس 34 و مجالس النفائس ص 357 و مجمعالفصحاء ج 1 ص 196 و رجال حبیب السیر ص 73 وریاض العارفین ص 187 و آتشکده ٔ آذر ص 346 و مرآت الخیال ص 48 و تذکره ٔ خوشگو و هفت اقلیم و فهرست دانشگاه ج 2 ص 543 و ذریعه ج 9 ص 242 و تاریخ مفصل مغول چ اقبال ص 564 و فهرست سپهسالار ج 2 ص 543 آمده و ظاهراً هم اوست که در هدیةالعارفین (ج 1 ص 285) به عنوان حسن علامی معرفی شده و «فوائد الفوائد» را به وی منسوب داشته است .

معنی حسن دهلوی- ترجمه حسن دهلوی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن دهلوی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن دهلوی


ترجمه حسن دهلوی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن دهلویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن دمشقی

حسن دمشقی . [ ح َ س َ ن ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن وهب بن محمدبن علی شاعر درگذشته ٔ 475 هَ . ق . او راست : «بهجةالزمان » در ادب و «زمام الصبا». (هدیةالعارفین ج 1 ص 276).

معنی حسن دولت آبادی

حسن دولت آبادی . [ ح َ س َ ن ِ دَ ل َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ هندی . او راست : «مفتاح الفرس » در علم دامپزشکی به فارسی که به سال 1116 هَ . ق . نگاشته است . (هدیة العارفین ج 1 ص 297).

معنی حسن رسولی

حسن رسولی . [ ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن یوسف بن عمر، ملقب به ملک مسعودبن ملک مظفر. از ملوک یمن است و در 723 هَ . ق . در زندان درگذشت . (زرکلی چ 1 ص 244 بنقل از عقوداللؤلؤیه ج 2 ص 14).

معنی حسن ربعی

حسن ربعی . [ح َ س َ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲبن محفوظبن حسن بن محمدبن حسن بن احمدبن حسین ، معروف به ابن صصری ربعی ثعلبی دمشقی (537 - 586 هَ . ق .). او راست : «رباعیات التابعین » در حدیث و چهار کتاب او

معنی حسن رزاز

حسن رزاز. [ ح َ س َ ن ِ رَزْ زا] (اِخ ) (حاجی سید...) که بعدها اسم خانوادگی خود را به «شجاعت » تبدیل نموده بود از پهلوانان بسیار معروف و باشرافت و خیر تهران بود. محمد قزوینی گوید: من در سی و پنج سال پ

معنی حسن رسی

حسن رسی . [ ح َ س َ ن ِ رَس ْ سی ] (اِخ ) مکنی به ابوهاشم . نهمین تن از ائمه ٔ رسی در سعدا از 426 تا 430 هَ . ق . فرمانروایی کرد.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: