مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن حجازی


معنی حسن حجازی

حسن حجازی . [ ح َ س َ ن ِ ح ِ ] (اِخ ) ابن علی عوض بدری ، مکنی به ابوالفضائل ازهری . در مصر به سال 1131 هَ . ق . درگذشت . او راست : اجماع الاناس و دیوان و شش کتاب دیگر که در هدیةالعارفین (ج 1 ص 297) یاد شده است .

معنی حسن حجازی- ترجمه حسن حجازی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن حجازی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن حجازی


ترجمه حسن حجازی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن حجازیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن حضرمی

حسن حضرمی . [ ح َ س َ ن ِ ح َ رَ ] (اِخ ) رجوع به حسن باشعیب شود.

معنی حسن حداد

حسن حداد. [ ح َ س َ ن ِ ح َدْ دا ] (اِخ ) ابن ایوب قرطبی بن محمدبن ایوب انصاری ،مکنی به ابوعلی مالکی . درگذشته ٔ 425 هَ . ق . او راست : «مسائل ابی بکربن زرب ». (هدیةالعارفین ج 1 ص 284).

معنی حسن حضرمی

حسن حضرمی . [ ح َ س َ ن ِ ح َ رَ ] (اِخ ) ابن علی . او راست : کتاب الحدیث . (ذریعه ج 6 ص 322 بنقل از فهرست شیخ طوسی ).

معنی حسن حبل المتین

حسن حبل المتین . [ ح َ س َ ن ِ ح َ لُل ْ م َ ] (اِخ )(سید...) برادر کوچک مؤیدالاسلام سیدجلال الدین صاحب روزنامه ٔ «حبل المتین » منتشر در کلکته میباشد. او و برادر بزرگترش سیدمحمدعلی آقابزرگ پسران سیدم

معنی حسن حاینی

حسن حاینی . [ ح َ س َ ن ِ ی ِ] (اِخ ) ابن علی بن حسن عاملی . شاعر است و مجموعه ٔ قصاید دارد که در آن امیر فخرالدین بن معن را ستوده و در سال 1025 هَ . ق . درگذشته است . (زرکلی بنقل از خلاصةالاثر ج 2 ص

معنی حسن حجال

حسن حجال . [ ح َ س َ ن ِ ح َج ْ جا ] (اِخ ) ابن علی قمی ثقة. او راست : «الجامع فی ابواب الشریعه ». (ذریعه ج 5 ص 27).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: