مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن جعفری


معنی حسن جعفری

حسن جعفری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ف َ ] (اِخ ) هندی شیعی . او راست : آیات محکمات که در رد برادر خود محسن سنی نگاشته است . (ذریعه ج 1 ص 48).

معنی حسن جعفری- ترجمه حسن جعفری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن جعفری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن جعفری


ترجمه حسن جعفری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن جعفریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن حجت

حسن حجت . [ ح َ س َ ن ِ ح ُج ْ ج َ ] (اِخ ) (سید محمد...) از علمای قرن چهاردهم هجری در کربلا و کتابدارکتابخانه ٔ محتوی مخطوطات بود. (ذریعه 289 - 290).

معنی حسن جابری

حسن جابری . [ ح َ س َ ن ِ ب ِ ] (اِخ ) اصفهانی انصاری . ابن علی بن محمود. او راست : منظومه در توحید و تاریخ ری و اصفهان و جز آن . (ذریعه ج 1 ص 37 و ج 2 ص 347 و ج 4 ص 487).

معنی حسن حاینی

حسن حاینی . [ ح َ س َ ن ِ ی ِ] (اِخ ) ابن علی بن حسن عاملی . شاعر است و مجموعه ٔ قصاید دارد که در آن امیر فخرالدین بن معن را ستوده و در سال 1025 هَ . ق . درگذشته است . (زرکلی بنقل از خلاصةالاثر ج 2 ص

معنی حسن جرموزی

حسن جرموزی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ] (اِخ ) ابن مطهربن محمد یمنی ، مکنی به ابومطهر زیدی (1045 - 1101 هَ . ق .). او راست : تعلیقات بر نهج البلاغة و نظم الکامل در اصول . (هدیة العارفین ج 1 ص 296) (فهرست سپه

معنی حسن جبیلی

حسن جبیلی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ب َ ] (اِخ ) رجوع به حسن بک جبلی شود.

معنی حسن حبه جی

حسن حبه جی . [ ح َ س َن ِ ح َب ْ ب َ ] (اِخ ) رجوع به حسن بن حسین عربی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter