مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن جعفری


معنی حسن جعفری

حسن جعفری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ف َ ] (اِخ ) هندی شیعی . او راست : آیات محکمات که در رد برادر خود محسن سنی نگاشته است . (ذریعه ج 1 ص 48).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن جعفری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن جعفری


ترجمه حسن جعفری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن جعفریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن حجت

حسن حجت . [ ح َ س َ ن ِ ح ُج ْ ج َ ] (اِخ ) (سید محمد...) از علمای قرن چهاردهم هجری در کربلا و کتابدارکتابخانه ٔ محتوی مخطوطات بود. (ذریعه 289 - 290).

معنی حسن جرجانی

حسن جرجانی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ] (اِخ ) رجوع به حسن گرگانی شود.

معنی حسن جبیلی

حسن جبیلی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ب َ ] (اِخ ) رجوع به حسن بک جبلی شود.

معنی حسن جلابی

حسن جلابی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُل ْ لا ] (اِخ ) ابن احمدبن محمد طبری بغدادی شافعی . فقیه ، درگذشته ٔ 375 هَ . ق . او راست : «المدخل فی الجدل ». (هدیةالعارفین ج 1 ص 271).

معنی حسن جنابی

حسن جنابی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ] (اِخ ) رجوع به ابوسعید جنابی و حسن قرمطی شود.

معنی حسن حجال

حسن حجال . [ ح َ س َ ن ِ ح َج ْ جا ] (اِخ ) ابن علی قمی ثقة. او راست : «الجامع فی ابواب الشریعه ». (ذریعه ج 5 ص 27).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: