مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن جرموزی


معنی حسن جرموزی

حسن جرموزی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ] (اِخ ) ابن مطهربن محمد یمنی ، مکنی به ابومطهر زیدی (1045 - 1101 هَ . ق .). او راست : تعلیقات بر نهج البلاغة و نظم الکامل در اصول . (هدیة العارفین ج 1 ص 296) (فهرست سپهسالار ج 2 ص 133).

معنی حسن جرموزی- ترجمه حسن جرموزی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن جرموزی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن جرموزی


ترجمه حسن جرموزی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن جرموزیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن حجال

حسن حجال . [ ح َ س َ ن ِ ح َج ْ جا ] (اِخ ) ابن علی قمی ثقة. او راست : «الجامع فی ابواب الشریعه ». (ذریعه ج 5 ص 27).

معنی حسن تنیسی

حسن تنیسی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن علی بن احمدبن ابوبکر محمدبن خلف بن زیاد (306 - 393 هَ . ق .) بغدادی الاصل . و تنیس از بلاد مصر است . وی معروف به ابن وکیع بود. او راست : «بحرالاوهام ». و نه

معنی حسن جنابی

حسن جنابی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ] (اِخ ) رجوع به ابوسعید جنابی و حسن قرمطی شود.

معنی حسن جلوه

حسن جلوه . [ ح َ س َن ِ ج ِ وَ ] (اِخ ) (ابوالَ ...) رجوع به جلوه شود.

معنی حسن جوهری

حسن جوهری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ هََ ] (اِخ ) ابن علی بن محمد، مکنی به ابومحمد حافظ محدث . درگذشته ٔ 454 هَ . ق . او راست : «الامالی ». (هدیة العارفین ج 1 ص 276).

معنی حسن جعفری

حسن جعفری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ف َ ] (اِخ ) هندی شیعی . او راست : آیات محکمات که در رد برادر خود محسن سنی نگاشته است . (ذریعه ج 1 ص 48).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter