مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن جبیلی


معنی حسن جبیلی

حسن جبیلی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ب َ ] (اِخ ) رجوع به حسن بک جبلی شود.

معنی حسن جبیلی- ترجمه حسن جبیلی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن جبیلی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن جبیلی


ترجمه حسن جبیلی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن جبیلیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن چپ دست

حسن چپ دست . [ ح َ س َ ن ِ چ َ دَ ] (اِخ ) شاعر فارسی زبان است . (ذریعه ج 9 ص 241، از تذکره ٔ روز روشن ).

معنی حسن جلوه

حسن جلوه . [ ح َ س َن ِ ج ِ وَ ] (اِخ ) (ابوالَ ...) رجوع به جلوه شود.

معنی حسن حاینی

حسن حاینی . [ ح َ س َ ن ِ ی ِ ] (اِخ ) ابن علی بن احمد. رجوع به حسن عاملی شود.

معنی حسن تکلو

حسن تکلو. [ ح َ س َ ن ِ ت َ ک َ ] (اِخ ) فرزند شانی تکلو، شاعر شاه عباس اول بود. و در جوانی در 1067 هَ . ق . درگذشت و «ثانی » تخلص میکرد. (ذریعه ج 9 ص 183 و 241).

معنی حسن تیمور

حسن تیمور. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان بخش کبوترآهنگ شهرستان همدان در 36 هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ کبوترآهنگ و هشت هزارگزی باختر راه قدیم قافله رو همدان - زنجان . تپه ماهور و سردسیر است .

معنی حسن تهرانی

حسن تهرانی . [ ح َ س َ ن ِ ت ِ ] (اِخ ) شاعر سده ٔ یازدهم و معاصر نصرآبادی بود و در مدرسه ٔ «جده » اصفهان تحصیل علم میکرد. (ذریعه ج 9 ص 343).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter