مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن جبیلی


معنی حسن جبیلی

حسن جبیلی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ب َ ] (اِخ ) رجوع به حسن بک جبلی شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن جبیلی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن جبیلی


ترجمه حسن جبیلی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن جبیلیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن جلوه

حسن جلوه . [ ح َ س َن ِ ج ِ وَ ] (اِخ ) (ابوالَ ...) رجوع به جلوه شود.

معنی حسن جلایر

حسن جلایر. [ ح َ س َ ن ِ ج َ ی ِ ] (اِخ ) (امیرشیخ ...) رجوع به حسن بزرگ شود.

معنی حسن جبرتی

حسن جبرتی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ب َ ] (اِخ ) رجوع به جبرتی شود.

معنی حسن تهرانی

حسن تهرانی . [ ح َ س َ ن ِ ت ِ ] (اِخ ) شاعر سده ٔ یازدهم و معاصر نصرآبادی بود و در مدرسه ٔ «جده » اصفهان تحصیل علم میکرد. (ذریعه ج 9 ص 343).

معنی حسن چوپانی

حسن چوپانی . [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن تیمورتاش بن چوپان ، معروف به امیرشیخ حسن کوچک و حسن چوپانی (736 - 744 هَ . ق .). پس از پدرش حاکم سیواس شد و زوجه اش پنج تن راوادار کرد تا وی را خفه کردند. شمس ا

معنی حسن جنابی

حسن جنابی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ] (اِخ ) رجوع به ابوسعید جنابی و حسن قرمطی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: