مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن جبرتی


معنی حسن جبرتی

حسن جبرتی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ب َ ] (اِخ ) رجوع به جبرتی شود.

معنی حسن جبرتی- ترجمه حسن جبرتی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن جبرتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن جبرتی


ترجمه حسن جبرتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن جبرتیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن تکلو

حسن تکلو. [ ح َ س َ ن ِ ت َ ک َ ] (اِخ ) فرزند شانی تکلو، شاعر شاه عباس اول بود. و در جوانی در 1067 هَ . ق . درگذشت و «ثانی » تخلص میکرد. (ذریعه ج 9 ص 183 و 241).

معنی حسن جزایری

حسن جزایری . [ ح َ س َ ن ِج َ ی ِ ] (اِخ ) رجوع به حسن جعفربن علی بن رضا شود.

معنی حسن جرجانی

حسن جرجانی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ] (اِخ ) رجوع به حسن گرگانی شود.

معنی حسن چوپانی

حسن چوپانی . [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن تیمورتاش بن چوپان ، معروف به امیرشیخ حسن کوچک و حسن چوپانی (736 - 744 هَ . ق .). پس از پدرش حاکم سیواس شد و زوجه اش پنج تن راوادار کرد تا وی را خفه کردند. شمس ا

معنی حسن تقی زاده

حسن تقی زاده . [ ح َ س َ ن ِ ت َ دَ ] (اِخ ) رجوع به تقی زاده شود.

معنی حسن تیمور

حسن تیمور. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان بخش کبوترآهنگ شهرستان همدان در 36 هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ کبوترآهنگ و هشت هزارگزی باختر راه قدیم قافله رو همدان - زنجان . تپه ماهور و سردسیر است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: