مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن جابری


معنی حسن جابری

حسن جابری . [ ح َ س َ ن ِ ب ِ ] (اِخ ) اصفهانی انصاری . ابن علی بن محمود. او راست : منظومه در توحید و تاریخ ری و اصفهان و جز آن . (ذریعه ج 1 ص 37 و ج 2 ص 347 و ج 4 ص 487).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن جابری اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن جابری


ترجمه حسن جابری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن جابریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن جاندار

حسن جاندار. [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) یکی از امرای شاهرخ پسر تیمور گورکان بود. (حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 445 و 565).

معنی حسن جرموزی

حسن جرموزی . [ ح َ س َ ن ِ ج ُ ] (اِخ ) ابن مطهربن محمد یمنی ، مکنی به ابومطهر زیدی (1045 - 1101 هَ . ق .). او راست : تعلیقات بر نهج البلاغة و نظم الکامل در اصول . (هدیة العارفین ج 1 ص 296) (فهرست سپه

معنی حسن جلایر

حسن جلایر. [ ح َ س َ ن ِ ج َ ی ِ ] (اِخ ) (امیرشیخ ...) رجوع به حسن بزرگ شود.

معنی حسن تنوخی

حسن تنوخی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن محمدبن عمربن سعید مصری حنفی ، اهل معره بود و در بازگشت از حج در سال 419 هَ . ق . درگذشت . دیوان شعر دارد. (هدیةالعارفین ج 1 ص 274) (ذریعه ج 9 ص 187).

معنی حسن تیمور

حسن تیمور. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان بخش کبوترآهنگ شهرستان همدان در 36 هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ کبوترآهنگ و هشت هزارگزی باختر راه قدیم قافله رو همدان - زنجان . تپه ماهور و سردسیر است .

معنی حسن جعفری

حسن جعفری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ف َ ] (اِخ ) هندی شیعی . او راست : آیات محکمات که در رد برادر خود محسن سنی نگاشته است . (ذریعه ج 1 ص 48).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: