مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن تیمور


معنی حسن تیمور

حسن تیمور. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان بخش کبوترآهنگ شهرستان همدان در 36 هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ کبوترآهنگ و هشت هزارگزی باختر راه قدیم قافله رو همدان - زنجان . تپه ماهور و سردسیر است . 383 تن سکنه ٔ شیعه ٔ ترک زبان دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات دیم ، لبنیات ، انگور و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان قالی بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).

معنی حسن تیمور- ترجمه حسن تیمور برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن تیمور اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن تیمور


ترجمه حسن تیمور


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن تیمورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن چپ دست

حسن چپ دست . [ ح َ س َ ن ِ چ َ دَ ] (اِخ ) شاعر فارسی زبان است . (ذریعه ج 9 ص 241، از تذکره ٔ روز روشن ).

معنی حسن تعلیل

حسن تعلیل . [ ح ُ ن ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نزد اهل بدیع از محسنات معنویه است . و آن چنان است که برای وصفی علتی دعوی کنند که مناسب آن وصف باشد، اما به اعتباری که لطیف و در عین حال غیرواقعی با

معنی حسن جابری

حسن جابری . [ ح َ س َ ن ِ ب ِ ] (اِخ ) اصفهانی انصاری . ابن علی بن محمود. او راست : منظومه در توحید و تاریخ ری و اصفهان و جز آن . (ذریعه ج 1 ص 37 و ج 2 ص 347 و ج 4 ص 487).

معنی حسن جنابی

حسن جنابی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ] (اِخ ) رجوع به ابوسعید جنابی و حسن قرمطی شود.

معنی حسن جوهری

حسن جوهری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ هََ ] (اِخ ) ابن علی بن محمد، مکنی به ابومحمد حافظ محدث . درگذشته ٔ 454 هَ . ق . او راست : «الامالی ». (هدیة العارفین ج 1 ص 276).

معنی حسن جعفری

حسن جعفری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ف َ ] (اِخ ) هندی شیعی . او راست : آیات محکمات که در رد برادر خود محسن سنی نگاشته است . (ذریعه ج 1 ص 48).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter