مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن تنیسی


معنی حسن تنیسی

حسن تنیسی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن علی بن احمدبن ابوبکر محمدبن خلف بن زیاد (306 - 393 هَ . ق .) بغدادی الاصل . و تنیس از بلاد مصر است . وی معروف به ابن وکیع بود. او راست : «بحرالاوهام ». و نه کتاب دیگر او نیز در هدیةالعارفین (ج 1 ص 274) یاد شده است . رجوع به وفیات الاعیان و اعلام زرکلی چ 1 ص 232 شود.

معنی حسن تنیسی- ترجمه حسن تنیسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن تنیسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن تنیسی


ترجمه حسن تنیسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن تنیسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن تعلیل

حسن تعلیل . [ ح ُ ن ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نزد اهل بدیع از محسنات معنویه است . و آن چنان است که برای وصفی علتی دعوی کنند که مناسب آن وصف باشد، اما به اعتباری که لطیف و در عین حال غیرواقعی با

معنی حسن جعفری

حسن جعفری . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ف َ ] (اِخ ) هندی شیعی . او راست : آیات محکمات که در رد برادر خود محسن سنی نگاشته است . (ذریعه ج 1 ص 48).

معنی حسن جلوه

حسن جلوه . [ ح َ س َن ِ ج ِ وَ ] (اِخ ) (ابوالَ ...) رجوع به جلوه شود.

معنی حسن جبرتی

حسن جبرتی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ب َ ] (اِخ ) رجوع به جبرتی شود.

معنی حسن تهرانی

حسن تهرانی . [ ح َ س َ ن ِ ت ِ ] (اِخ ) شاعر سده ٔ یازدهم و معاصر نصرآبادی بود و در مدرسه ٔ «جده » اصفهان تحصیل علم میکرد. (ذریعه ج 9 ص 343).

معنی حسن جاندار

حسن جاندار. [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) یکی از امرای شاهرخ پسر تیمور گورکان بود. (حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 445 و 565).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter