مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن ترک


معنی حسن ترک

حسن ترک . [ ح َ س َ ن ِ ت ُ ] (اِخ ) شاعر، شاه عباس او را سگ لوند لقب داد. (ذریعه ج 9 ص 241 از آتشکده ٔ آذر).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن ترک اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن ترک


ترجمه حسن ترک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن ترکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن تیمور

حسن تیمور. [ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهربان بخش کبوترآهنگ شهرستان همدان در 36 هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ کبوترآهنگ و هشت هزارگزی باختر راه قدیم قافله رو همدان - زنجان . تپه ماهور و سردسیر است .

معنی حسن جبرتی

حسن جبرتی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ب َ ] (اِخ ) رجوع به جبرتی شود.

معنی حسن پاشازاده

حسن پاشازاده . [ ح َ س َ دَ ] (اِخ ) (شیخ محمد...) او راست : «فتح الوهاب فی شرح رسالة الاداب » چ آستانه 1281 هَ . ق . در 103 ص و 1337 هَ . ق . در 109 ص .

معنی حسن تدبیر

حسن تدبیر. [ ح ُ ن ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خوش تدبیری : بحسن تدبیر و لطف رعایت مالی فراوان حاصل کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 359). هم از حسن تدبیر و رأی تمام به آهستگی گفتش ای نیکنام . سعدی

معنی حسن تنیسی

حسن تنیسی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن علی بن احمدبن ابوبکر محمدبن خلف بن زیاد (306 - 393 هَ . ق .) بغدادی الاصل . و تنیس از بلاد مصر است . وی معروف به ابن وکیع بود. او راست : «بحرالاوهام ». و نه

معنی حسن تبریزی

حسن تبریزی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) شرف الدین رامی حنفی . درگذشته ٔ 770 هَ . ق . رجوع به رامی تبریزی و شرف رامی و ذریعه ج 9 ص 511 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: