مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن تربتی


معنی حسن تربتی

حسن تربتی . [ ح َ س َ ن ِ ت ُ ب َ ] (اِخ ) قاضی اختیارالدین . رجوع به اختیارالدین و حسین تربتی و حسن اختیارالدین شود.

معنی حسن تربتی- ترجمه حسن تربتی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن تربتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن تربتی


ترجمه حسن تربتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن تربتیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن تکلو

حسن تکلو. [ ح َ س َ ن ِ ت َ ک َ ] (اِخ ) فرزند شانی تکلو، شاعر شاه عباس اول بود. و در جوانی در 1067 هَ . ق . درگذشت و «ثانی » تخلص میکرد. (ذریعه ج 9 ص 183 و 241).

معنی حسن جبرتی

حسن جبرتی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ب َ ] (اِخ ) رجوع به جبرتی شود.

معنی حسن پاشازاده

حسن پاشازاده . [ ح َ س َ دَ ] (اِخ ) (شیخ محمد...) او راست : «فتح الوهاب فی شرح رسالة الاداب » چ آستانه 1281 هَ . ق . در 103 ص و 1337 هَ . ق . در 109 ص .

معنی حسن تعلیل

حسن تعلیل . [ ح ُ ن ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نزد اهل بدیع از محسنات معنویه است . و آن چنان است که برای وصفی علتی دعوی کنند که مناسب آن وصف باشد، اما به اعتباری که لطیف و در عین حال غیرواقعی با

معنی حسن جداوی

حسن جداوی . [ ح َ س َ ن ِ ج َ ] (اِخ ) ابن غالی ازهری مالکی ، منسوب به جدیة از قرای رشید در مصر بودو در 1202 هَ . ق . درگذشت . او راست : دیوان الخطب و جز آن که در هدیة العارفین (ج 1 ص 300) یاد شده است

معنی حسن تبریزی

حسن تبریزی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) شرف الدین رامی حنفی . درگذشته ٔ 770 هَ . ق . رجوع به رامی تبریزی و شرف رامی و ذریعه ج 9 ص 511 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: