مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن تبریزی


معنی حسن تبریزی

حسن تبریزی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) شرف الدین رامی حنفی . درگذشته ٔ 770 هَ . ق . رجوع به رامی تبریزی و شرف رامی و ذریعه ج 9 ص 511 شود.

معنی حسن تبریزی- ترجمه حسن تبریزی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن تبریزی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن تبریزی


ترجمه حسن تبریزی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن تبریزیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن بیگلو

حسن بیگلو. [ح َ س َ ب َ ] (اِخ ) مرکز دهستان حسن آباد بخش کلیبر شهرستان اهر است در بیست وپنجهزاروپانصدگزی باختری کلیبر و 26هزارگزی شوسه ٔ اهر - کلیبر. کوهستانی و معتدل مایل به گرمی است . 466 تن سکنه ٔ

معنی حسن تنک

حسن تنک . [ ح ُ ن ِ ت ُ ن ُ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حسن سهل و ضعیف : حسن تنک بتان چه بینم از دیدن آفتاب توبه . عرفی (از آنندراج ).

معنی حسن تربتی

حسن تربتی . [ ح َ س َ ن ِ ت ُ ب َ ] (اِخ ) قاضی اختیارالدین . رجوع به اختیارالدین و حسین تربتی و حسن اختیارالدین شود.

معنی حسن جاندار

حسن جاندار. [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) یکی از امرای شاهرخ پسر تیمور گورکان بود. (حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 445 و 565).

معنی حسن تقی زاده

حسن تقی زاده . [ ح َ س َ ن ِ ت َ دَ ] (اِخ ) رجوع به تقی زاده شود.

معنی حسن تنوخی

حسن تنوخی . [ ح َ س َ ن ِ ت َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن محمدبن عمربن سعید مصری حنفی ، اهل معره بود و در بازگشت از حج در سال 419 هَ . ق . درگذشت . دیوان شعر دارد. (هدیةالعارفین ج 1 ص 274) (ذریعه ج 9 ص 187).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter