مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن بویه


معنی حسن بویه

حسن بویه . [ ح َ س َ ن ِ ی َ] (اِخ ) رکن الدوله . رجوع به رکن الدوله و آل بویه و آثارالباقیه ص 133 و مجمل التواریخ صص 389 - 391 شود.

معنی حسن بویه- ترجمه حسن بویه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن بویه اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن بویه


ترجمه حسن بویه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن بویهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن بهادرخان

حسن بهادرخان . [ ح َ س َ ب َ دُ ] (اِخ ) رجوع به اوزن حسن شود.

معنی حسن بلاسی

حسن بلاسی . [ ح َ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن حمزةبن محمد شیرازی صوفی ساکن قدس و درگذشته ٔ پیرامون 697 هَ . ق . است . او راست : «تحفةالاحرار». (هدیةالعارفین ج 1 ص 283).

معنی حسن تاجا

حسن تاجا. [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) اصفهانی بن محمد. درگذشته ٔ 1085هَ . ق . او پدر فاضل هندی معروف صاحب «کشف اللثام » میباشد. (ذریعه ج 3 ص 49 و ج 4 ص 172). و او پهلوان داستانی است که محمدتقی مجلسی اول را

معنی حسن بیگلو

حسن بیگلو. [ح َ س َ ب َ ] (اِخ ) مرکز دهستان حسن آباد بخش کلیبر شهرستان اهر است در بیست وپنجهزاروپانصدگزی باختری کلیبر و 26هزارگزی شوسه ٔ اهر - کلیبر. کوهستانی و معتدل مایل به گرمی است . 466 تن سکنه ٔ

معنی حسن ترک

حسن ترک . [ ح َ س َ ن ِ ت ُ ] (اِخ ) شاعر، شاه عباس او را سگ لوند لقب داد. (ذریعه ج 9 ص 241 از آتشکده ٔ آذر).

معنی حسن تدبیر

حسن تدبیر. [ ح ُ ن ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خوش تدبیری : بحسن تدبیر و لطف رعایت مالی فراوان حاصل کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 359). هم از حسن تدبیر و رأی تمام به آهستگی گفتش ای نیکنام . سعدی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter