مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حسن افندی


معنی حسن افندی

حسن افندی . [ ح َ س َ اَ ف َ ] (اِخ ) شوقی . او راست : آثارالعمارةفی اجداث سقارة چ 1341 هَ . ق . در 108 ص . الجغرافیةالعمومیة تألیف سمیزارد و ترجمه ٔ محمود افندی کامل و حسن افندی شوقی در مصر بسال 1913 م . در 26 جزو.

معنی حسن افندی- ترجمه حسن افندی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حسن افندی اینجا را کلیک کنید

هم معنی حسن افندی


ترجمه حسن افندی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حسن افندیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حسن افندی

حسن افندی . [ ح َ س َ ن ِ اَ ف َ ] (اِخ ) قاضی محاکم ملی و معلم مدارس در مصر بود. او راست : «الاصول الوافیة فی علم القسمو غرافیة» در مهندسی . چ بولاق به سال 1307 هَ . ق . در 198 ص و «فن الطبوغرافیا» ک

معنی حسن افندی

حسن افندی . [ ح َ س َاَ ف َ ] (اِخ ) او راست : 1- ثمرةالحیاة، ترجمه از سرجون لیبوک چ 1317 هَ . ق . 2- ثمرةالحیاة، ترجمه از الرداوبری چ 1327 هَ . ق . و 1909 م . در 147 ص . 3- کلمةعن النساء ترجمه از شوپ

معنی حسن ایلکانی

حسن ایلکانی . [ ح َ س َ ن ِ ] (اِخ ) حسن ایلخانی . رجوع به حسن بزرگ شود.

معنی حسن افندی

حسن افندی .[ ح َ س َ اَ ف َ ] (اِخ ) عبدالرحمان درگذشته ٔ 1292 هَ. ق . مدرس تشریح فی مدرسه ٔ قضرالعین بود. او راست : القول الصحیح فی علم التشریح چ بولاق . 1282 هَ . ق .

معنی حسن بارفروش

حسن بارفروش . [ ح َ س َ ن ِف ُ ] (اِخ ) ابن صفر بارفروشی ، معروف به شیخ کبیر. درگذشته ٔ 1345 هَ . ق . او راست : حاشیه هایی چند بر کتب درسی و «حدیقة الشیعة» و جز آن . (ذریعه ج 6 ص 387).

معنی حسن افندی

حسن افندی . [ ح َ س َ اَ ف َ ] (اِخ ) حقی .او راست : الرسالةالوافیة فی الفوتوغرافیة. چ مصر.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: