مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حروض


معنی حروض

حروض . [ ح ُ ] (ع مص ) درازی اندوه و بیماری . دراز شدن اندوه وبیماری و نزدیک به مرگ گشتن . حُروضة. حَراضة. || لاغر و نحیف گشتن از بیماری . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حروض اینجا را کلیک کنید

هم معنی حروض


ترجمه حروض


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حروضمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حروریة

حروریة. [ ح َ ری ی َ ](اِخ ) نسبتی است در گفته ٔ نابغه ٔ جعدی : ایا دار سلمی بالحروریة اسلمی الی جانب الصمان فالمتثلم أقامت به البردین ثم تذکرت منازلها بین الدخول فجرثم . (معجم البلدان ).

معنی حروری

حروری . [ ح َ ] (ص نسبی ، اِ) یکی از حروریة. رجوع به حروریة شود : راهی است بدین اندر مر شیعت حق را جز راه حروری و کرامی و کیالی . ناصرخسرو.

معنی حروریة

حروریة. [ ح َ ری ی َ ] (اِخ ) فرقه ای از پانزده مذهب خوارج . (بیان الادیان ). طائفه ای از خوارج که در حروراء اجتماع کرده به مخالفت علی بن ابیطالب برخاستند. (سمعانی ). فرقه ٔ خوارج منسوب به حروراء، قری

معنی حروس

حروس . [ ح ُ ] (اِخ ) نام عده ای از آبها در نجد.

معنی حروف ترابیه

حروف ترابیه . [ ح ُ ف ِ ت ُ بی ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به حروف خاکی شود.

معنی حروف استثناء

حروف استثناء. [ ح ُ ف ِ اِ ت ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) درفارسی مگر، جز. و در عربی الا، لکن ، بل ، آمده است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: