مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی حرف نصب


معنی حرف نصب

حرف نصب . [ ح َ ف ِ ن َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به حروف ناصبه شود.

معنی حرف نصب- ترجمه حرف نصب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد حرف نصب اینجا را کلیک کنید

هم معنی حرف نصب


ترجمه حرف نصب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه حرف نصبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی حرف نایر

حرف نایر. [ ح َ ف ِ ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از حروف قافیه است . شمس قیس گوید: آن است که حرف مزید بدان پیوندد، و اصل این اسم از نوار است رمیدن و آتش را بهمین معنی نار خواندند که در التهاب مضط

معنی حرف نعت

حرف نعت . [ ح َ ف ِ ن َ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) حرف صفت . اداة توصیف . رجوع به حرف صفت شود.

معنی حرف اندازی

حرف اندازی . [ ح َ اَ ] (حامص مرکب ) عمل حرف انداز.

معنی حرف چین

حرف چین . [ ح َ ] (نف مرکب ) حروفچین چاپخانه . مُرَتِّب . رجوع به حروف چین شود. || حرف گیر. (مجموعه ٔ مترادفات ص 253). سخن چین .

معنی حرف نسبت

حرف نسبت . [ ح َ ف ِ ن ِ ب َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) شمس قیس گوید: الفی است که دراواخر بعضی نعوت فایده ٔ نسبت دهد، چنانکه فراخا و درازا و پهنا و باریکا و باشد که نونی درافزایند و گویند فراخنا و درا

معنی حرف انداز

حرف انداز. [ ح َ اَ ] (نف مرکب ) سخن گو. متکلم . || دونده ٔ در سخن دیگران . عیار در سخن .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter